vestnik

Kmalu začetek gradnje dnevnega centra za starejše

Majda Horvat, 16. 6. 2021
Arhiv občina Odranci
Takšen bo dnevni center za starejše, ki ga bodo v kratkem začeli graditi v Odrancih.
Aktualno

V Odrancih se bo kmalu začela gradnja objekta za dnevni center starejših. Naložbo bo ob sofinanciranju države in Evropskega sklada za regionalni razvoj izvedel Dom starejših Lendava, Občina Odranci pa je za zemljišče podelila stavbno pravico. Center bo za stavbo, kjer je sedež občine in kjer bo postopoma nastajalo novo središče z dejavnostmi in storitvami, pomembnimi za dvig kakovosti življenja.

Center za dnevno varstvo starejših bo namenjen ljudem, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe, potrebujejo pa pomoč in organizirano obliko bivanja nekaj ur na dan, odprt pa bo tudi za starejše ljudi, ki si zaradi osamljenosti želijo družbe. Center bo lahko sprejel do petnajst ljudi in glede na zdajšnje število uporabnikov pomoči na domu v lokalni skupnosti in starostno strukturo v vasi bi se jih približno toliko lahko odločilo za tovrstno oskrbo. »Vsekakor bo občina pomagala ljudem, če bo to potrebno, s subvencijami, da bodo lahko uporabljali storitve in da objekt ne bo ostal neizkoriščen,« je povedal Ivan Markoja, župan Občine Odranci. Interes za obiskovanje centra in uporabo njegovih storitev bodo v času gradnje preverili z anketo in takrat bo tudi bolj jasno, kakšna bo organiziranost centra.

nk-odranci, odranci, skupščina-kluba, občni-zbor
Aleš Cipot
Ivan Markoja, župan Občine Odranci

Ob dnevnem centru želi občina postaviti še manjši dom za bivanje starejših, za projekt, za katerega že pripravljajo dokumentacijo, se bodo jeseni potegovali na razpisu za sofinanciranje. »To smo že tudi predstavili ministru za socialne zadeve Janezu Ciglerju Kralju ob njegovem nedavnem obisku v Odrancih, kajti vas s skoraj tisoč sedemsto prebivalci to potrebuje, če želimo, da bi ljudje čim dlje v starosti ostali doma ali v domačem kraju. S temi našimi načrti se je minister tudi strinjal,« je povedal Markoja.
Oba objekta bosta z dejavnostjo socialnega varstva starejših tvorila del načrtovane ureditve vaškega središča, za kar bo občina zagotovila približno tisoč kvadratnih metrov zemljišč, tu pa bi postavili še objekt s prostori za knjižnico s čitalnico in za podobne dejavnosti, pa tudi lične hiške na primer za slaščičarno in podobno ponudbo.
Župan je ministra seznanil tudi z možnostjo, da bi v Odrancih, kjer imajo kar nekaj praznih hiš, oblikovali stanovanjsko skupnost za mlade, ki zaradi različnih razlogov ne morejo živeti v svoji družini, po končanem šolanju pa tudi nimajo možnosti za samostojno življenje. Podjetja v občini in številni obrtniki, ki delujejo v občini, bi namreč tem mladim lahko ponudili tudi zaposlitev.