vestnik

Kmetijsko gospodarstvo Lendava

Janko Votek, 28. 3. 2018
Arhiv Vestnika
Jože Magyar, večinski lastnik Kmetijskega gospodarstva Lendava se je umaknil iz aktivnega upravljanja družbe, kljub temu družba še naprej posluje uspešno.
Aktualno

Kmetijsko gospodarstvo Lendava je lansko leto ustvarilo 2,9 milijona evrov bilančnega dobička. To je za 700 tisoč evrov več kot leta 2016. Podjetje je v zadnjih dveh letih ustvarilo skoraj za pol milijona več prihodkov iz prodaje kot leta 2015. Izpostaviti velja, da je bilo leto cenovno izredno neugodno. Odkupne cene so bile na najnižji ravni. V letu 2016 so se cene počasi normalizirale. V prihodkih KG Lendava, kot tudi kmetijskih gospodarstev je pomembna postavka kmetijske subvencije. Leta 2015 je KG Lendava dobilo iz tega naslova 1,3 milijona evrov. V letu 2016 pa že dva milijona evrov. Višina subvencij je podobna tudi v lanskem letu. Razlika v višini subvencij izhaja iz naslova proizvodno vezanih plačil za krušna žita in kmetijsko okoljskih podnebnih plačil, ki so bila uveljavljena v sedanji finančni perspektivi. Ob subvencijah, ki so ostale nedotaknjene je KG Lendava ustvarilo 900 evrov dobička iz naslova prodaje pridelkov.