vestnik

KPK zavrača navedbe gornjeradgonskega župana

STA, 6. 12. 2021
Marina Vrbnjak
Stanislav Rojko
Aktualno

Komisija za preprečevaje korupcije (KPK) zavrača navedbe gornjeradgonskega župana Stanislava Rojka, da še ni minil trimesečni rok, ki mu ga je postavila komisija za odpravo nezdružljivosti funkcij, ker je hkrati direktor gospodarske družbe. Poleg tega je prepoved združljivosti absolutna, dodaja KPK.

KPK pojasnjuje, da je opozorilo o nezdružljivosti funkcij Stanislavu Rojku poslala 20. avgusta 2021, vsebovalo pa je poziv, da funkcionar v roku treh mesecev po prejemu opozorila odpravi nezdružljivost in se odreče opravljanju ene od navedenih funkcij. Ob tem dodaja, da ima potrdilo o vročitvi, ki je bila izvedena 27. avgusta, rok za odpravo nezdružljivosti funkcij se je tako iztekel 27. novembra 2021.

KPK dodaja, da 27. člen zakona o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da poklicni funkcionar ne sme opravljati dejavnosti zastopanja, upravljanja in nadzora v gospodarskih družbah. "Navedena prepoved je absolutna in je ni mogoče preseči z nobenim pravnim sredstvom ali institutom, kar pomeni, da tudi KPK poklicnemu funkcionarju ne more izdati dovoljenja za zastopanje določenega subjekta ali za članstvo v organu upravljanja ali nadzora tega subjekta."


Župana Gornje Radgone tudi ne moremo obravnavati kot nepoklicnega župana, kot navaja sam, saj zakon o lokalni samoupravi določa, da županu, ki funkcijo opravlja nepoklicno, pripada plačilo največ v višini 50 odstotkov plače, še pravijo na KPK.

Rojko, ki se ni strinjal z njihovimi ugotovitvami o nezdružljivosti funkcij, je pojasnjeval, da na občini ni zaposlen 100-odstotno, ampak zgolj 88,5-odstotno, za kar prejema sorazmerno nižjo plačo, še vedno pa je zaposlen tudi v podjetju. Za tako obliko zaposlitve od 1. marca 2019, ko si je na tak način uredil zaposlitveni status, je, kot je navajal, dobil soglasje ministrstva za javno upravo.

Rojko poleg funkcije župana Gornje Radgone opravlja še funkcijo direktorja podjetja Gozdarstvo Gornja Radgona.

kpk župan
Kaj zdaj berejo drugi