vestnik

Kri daruje že štirideset let

M.V., 12. 8. 2019
Osebni Arhiv
Prvič jo je daroval leta 1979, ko je bil v vojski.
Aktualno

Marijan Vuzem je kri daroval že 125-krat

V Sloveniji potrebujemo v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan, da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi. Eden izmed njih je šestdesetletni Marijan Vuzem iz Murske Sobote, ki daruje kri že štirideset let. S krvodajalstvom se je prvič srečal leta 1979, ko je bil v vojski. Po vrnitvi domov je pod okriljem Rdečega križa Murska Sobota kri daroval že 125-krat, in sicer v Splošni bolnišnici Murska Sobota. S tem jeza potrebe slovenskega krvodajalstva prispeval okoli 62 litrov življenjske tekočine. Spada med tistadva odstotka krvodajalcev, ki kri darujejo štirikrat na leto, kar je maksimalno število, saj morajo med posameznim odvzemom miniti vsaj trije meseci. Po njegovih stopinjah hodijo tudi njegov sin Damjan in sin Davor z ženo Milojko, ki so prav tako krvodajalci. Za svojo prizadevnost je bil nagrajen že s številnimi priznanji.

c5bb935284d4c0cbe46d5f21b4093a4a
Osebni Arhiv
Marijan Vuzem je kri daroval že 125-krat.


Darovati kri za drugega je ena od najplemenitejših oblik pomoči človeku. V Sloveniji v povprečju vsakih pet minut nekdo potrebuje kri, kar pomeni, da pri nas v povprečju potrebujemo okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan. S takšnim številom lahko zagotovimo potrebno količino krvi v zdravstvene namene. Slovenija se sicer s številom krvodajalcev uvršča v evropsko povprečje, kar nam zagotavlja, da smo na področju preskrbe s krvjo samozadostni. Razmerje med krvodajalci glede spola je sledeče: 34 odstotkov je žensk, 66 pa moških.

Kdo lahko daruje kri?
Kri lahko daruje vsaka oseba:
- med 18. in 65. letom starosti,
- ki tehta več kot 50 kg oz. je njen volumen krvi, izračunan na podlagi telesne
- višine in telesne mase, več kot 3500 ml, (Izračun)
- ki je dobrega zdravja in počutja,
- ki ima vrednosti hemoglobina 135 g/l (moški) in 125 g/l (ženske).
Moški lahko kri darujejo na vsake tri mesece, ženske pa na vsake štiri mesece.