vestnik

Križevci: Na razpis za izbiro zobozdravnika so prejeli eno ponudbo

M.V., 30. 7. 2020
M.V.
Glede na postopek pričakujejo, da bo izbrana kandidatka z delom v ordinaciji v Križevcih pričela v novembru 2020.
Aktualno

Občina Križevci je v začetku junija objavila javni razpis za izbiro zobozdravnika za odrasle, na katerega se je kot edina kandidatka prijavila Barbara Pirher.

Prejšnji koncesionar Bruno Pogačič je v letu 2019 prenehal z opravljanjem zobozdravstvene dejavnosti zaradi upokojitve. Občina Križevci je po ugotovitvi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti, pridobila soglasje Zdravstvenega doma Ljutomer k podelitvi koncesije ter kasneje še soglasje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v začetku maja pa soglasje Ministrstva za zdravje. Na začetku junija so objavili javni razpis za izbiro zobozdravnika za odrasle.
»Na razpis smo prejeli eno ponudbo. Podala jo je Barbara Pirher, dr. dent. med., ki izpolnjuje vse razpisne pogoje,« je povedala direktorica občinske uprave Lidija Domanjko in dodala, da si je občina morala nato pridobiti še soglasje Ministrstva za zdravje, da soglaša s podelitvijo koncesije prijavljeni kandidatki. »Soglasje smo prejeli 24.julija, istega dne smo ji nato izdali odločbo.« Po pravnomočnosti bo z izbrano kandidatko podpisana še koncesijska pogodba za obdobje 15 let. Glede na postopek pričakujejo, da bo izbrana kandidatka z delom v ordinaciji v Križevcih pričela v novembru 2020.

19477694_10211651997189342_701592603949679035_o
Osebni arhiv
Barbara Pirher