vestnik

(KRIŽEVCI) Nepovratna finančna sredstva za pospeševanje gospodarskega razvoja

Vestnik, 22. 11. 2021
M.V.
Križevci,
Aktualno

K prijavi vabijo samostojne podjetnike, mikro in mala podjetja

Občina Križevci je objavila razpis, v okviru katerega bodo razdelili 35 tisoč evrov nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2021. Sredstva so razpisana za dva namena, in sicer za spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.  
Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja s sedežem in lokacijo na območju občine Križevci, ki so v letošnjem letu na območju občine investirali v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata ali poslovne enote, ali razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata oziroma storitev. Sredstva v višini 2 tisoč evrov lahko prejmejo tudi za odprtje posameznega novega delovnega mesta.

Za razpisana sredstva se lahko potegujejo tudi osebe, ki so bile brezposelne, prijavljene v evidenco, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, s stalnim bivališčem v občini Križevci in opravljenim programom usposabljanja. Upravičene stroške predstavljajo stroški povezani z usposabljanjem za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanja.
Sofinancirajo se upravičeni stroški nastali v obdobju od 1. januarja 2021 do 30. novembra 2021, isto obdobje velja tudi za ukrep samozaposlovanja. Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini 1.500 evrov (brez DDV). V kolikor prijavi manjšo vrednost, vlagatelj ni upravičen do sredstev po razpisu. Več podrobnosti najdete na spletni strani občine. Razpis je odprt do 30. novembra 2021.
Kaj zdaj berejo drugi