vestnik

V Križevcih potrebujejo novega zobozdravnika

Vestnik, 22. 5. 2020
Pixabay
Koncesionar Bruno Pogačič je v letu 2019 prenehal z opravljanjem zobozdravstvene dejavnosti zaradi upokojitve.
Aktualno

Občina Križevci bo v začetku junija objavila javni razpis za izbiro zobozdravnika za odrasle

Križevski občinski svetniki so na seji potrdili predlog odlok o podelitvi javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle. Koncesionar Bruno Pogačič je namreč v letu 2019 prenehal z opravljanjem zobozdravstvene dejavnosti zaradi upokojitve. Ker lahko začne občina s pričetkom podeljevanja koncesije šele takrat, ko ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti, so se obrnili na pristojni Zdravstveni dom Ljutomer, ki je podal soglasje k podelitvi koncesije. V začetku marca je občina prejela še soglasje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v začetku maja pa soglasje Ministrstva za zdravje.

V začetku junija bodo tako objavili javni razpis za izbiro zobozdravnika. »Koncesije namreč ni mogoče podeliti neposredno brez javnega razpisa. Kandidat, ki bo po merilih dosegel največ točk, bo izbran za koncesionarja. Župan je imenoval komisijo, ki bo pripravila razpisno dokumentacijo in vodila postopek izbire koncesionarja,« je pojasnila direktorica občinske uprave, Lidija Domanjko. Izbrani koncesionar bo podpisal koncesijsko pogodbo v trajanju 15 let.