vestnik

Križevci: Vrtec ponovno dražji

Marina Vrbnjak, 14. 12. 2019
Marina Vrbnjak
Na zadnji letošnji seji se je župan mag. Branko Belec vsem svetnikom zahvalil za dobro sodelovanje in delo, ki so ga letos opravili.
Aktualno

S prvim januarjem bodo morali starši, ki imajo otroka v vrtcu Križevci, za varstvo plačevati več. Gre za drugo podražitev v letu dni. Sprejeli so tudi rebalans proračuna.

Povečano breme staršev

»Zaradi uveljavitev sprememb Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in Stavkovnega sporazuma med Vlado RS in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, se ekonomska cena vrtca mora uskladiti,« je v predlogu zapisala ravnateljica Osnovne šole Križevci Vasilija Stolnik. Na seji je predlog podrobneje predstavila računovodkinja Sonja Trstenjak, ki je pojasnila, da bistveno spremembo predstavljajo višji stroški dela.

križevci-pri-ljutomeru, občinska-seja
Marina Vrbnjak
Cena vrtca se bo zvišala za slabe štiri odstotke.

Svetnik Luka Mlaker je pri tem opomnil, da gre za že drugo podražitev v roku enega leta. »Ne vem kako bomo to staršem upravičili. Prenašati to breme na starše se mi zdi nedopustno,« je povedal. Že februarja letos se je namreč ekonomska cena vrtca zvišala za devet odstotkov. Opomnil je tudi, da vrtec s svojim delovnim časom ni prilagojen potrebam zaposlenih staršev, saj je odprt le do šestnajste ure.

Župan mag. Branko Belec je podprl idejo o podaljšanju delovnega časa vrtca, glede zvišanja pa opozoril, da obstaja možnost, da celotno povišanje cene v višini štirih odstotkov plača občina. Za slednje se svetniki niso odločili, ter z desetimi glasovi za in enim proti sprejeli predlagani sklep. Od januarja bo ekonomska cena v prvem starostnem obdobju znašala 507,94 evra, v drugem starostnem obdobju pa 387,50 evra. Znesek, ki ga bodo starši plačali glede na dohodkovni razred v katerega so uvrščeni, bo v prvem starostnem obdobju znašal do 15,01 evra, v drugem starostnem obdobju pa do 11,37 evra več.

križevci-pri-ljutomeru, občinska-seja
Marina Vrbnjak
Sprejeli so drugi rebalans letošnjega proračuna.

Sprejeli rebalans proračuna

Župan je predlagal drugi rebalans letošnjega proračuna, ki so ga občinski svetniki soglasno sprejeli in s tem potrdili povišanje prihodkov v višini 4.559,50 evra ter zmanjšanje odhodkov za 14.376,06 evra. Kot je pojasnila Nataša Antolin, je zaradi odstopanj pri planiranih odhodkih in prihodkih potrebno ponovno pristopiti k rebalansu in uravnovesiti prejemke in izdatke proračuna. Na spremembo so vplivali predvsem prihodek v višini pet tisoč evrov, ki ga je za Društvo 29a nakazalo podjetje Gea Vipoll, donatorska in sponzorska sredstva v višini šest tisoč evrov, ki jih je občina prejela ob praznovanju občinskega praznika ter sprememba pri prejemu sofinancerskih sredstev v okviru projekta Glamur. Prleško razvojna agencija jim je namreč poslala dopis in zahtevek za zagotovitev samo lastnega deleža  sredstev. Zato so prihodki in odhodki iz tega naslova v rebalansu zmanjšani. Nekaj več sredstev so zagotovili tudi za občinsko blagajno oziroma pokrivanju provizij pri plačilu položnic, za vzdrževanje javne razsvetljave, povišali pa so se tudi materialni stroški občinske uprave.

križevci-pri-ljutomeru, občinska-seja
Marina Vrbnjak
Župan mag. Branko Belec je predstavil tudi aktivnosti med sejama.

Seznanili so se tudi s planom izvajanja ter povišanjem cene storitev zimske službe, ki jo na območju občine izvaja podjetje Nograd – Lotmerk. V primerjavi z lanskim obdobjem se je cena povišala za dobrih pet odstotkov. Vrednost delovne ure bo ostala v enaki višini, razlika je dodana ura za pluženje kolesarske steze v Borecih.

Marina Vrbnjak
Na zadnji letošnji seji se je župan mag. Branko Belec vsem svetnikom zahvalil za dobro sodelovanje in delo, ki so ga letos opravili.