vestnik

Krizni center za mlade na novi lokaciji

Vestnik, 23. 2. 2021
Osebni arhiv
Krizni center za mlade se je preselil na novo lokacijo.
Aktualno

Krizni center za mlade, enota Centra za socialno delo Pomurje, se je po 17 letih preselil na novo lokacijo.

Krizni center za mlade se nahaja na Prešernovi ulici 12 v Murski Soboti in je odprt 24 na dan vse dni v letu. Njegov namen je pomagati otrokom in mladostnikom med 6. in 18. letom starosti, ki zaradi osebne stiske ali težav, ki spremljajo odraščanje, najdejo rešitev v umiku pred nevzdržnimi razmerami, ali doma, v okolju ali pred vrstniki. V centru je zaposlenih pet strokovnih delavcev, ki nudi pomoč otrokom, pa tudi njihovim staršem ali skrbnikom. V krizni center lahko pride otrok ali mladostnik sam, po nasvetu in usmeritvi druge osebe, bivanje pa lahko predlaga tudi pristojni Center za socialno delo, ki poda predlog o ustreznosti začasnega umika iz matičnega okolja na pristojno sodišče, ki potem odloča o predlogu in namestitvi otroka.

Otrok ali mladostnik lahko v kriznem centru za mlade ostane 21 dni. V tem času pa v centru skupaj z njim, s starši in pristojnimi službami iščejo najustreznejšo rešitev. "Intenzivno delamo z vso matično družino oziroma vključimo vse pomembne deležnike iz otrokove oziroma mladostnikove socialne mreže, ki lahko bistveno pripomorejo k razreševanju stisk in težav," pravi vodja Simona Neuvirt Bokan. 

Kaj zdaj berejo drugi