vestnik

(POMGRAD) Lastništvo ostaja enako, povedo pa zelo malo

Majda Horvat, 14. 5. 2022
Nataša Juhnov
Slika je simbolična.
Aktualno

V Sloveniji kar nekaj prevzemov gradbenih družb.

Vhodni stroški so se v gradbeništvu, enako kot za preostalo industrijo, v zadnjem obdobju izjemno povečali. Po drugi strani pa izvajanje številnih finančno zajetnih javnih projektov, predvsem na področju infrastrukture, slovensko gradbeništvo postavlja v razmeroma ugoden položaj. To bo nedvomno vplivalo na prihodnost gradbene panoge in njeno prestrukturiranje. Deloma se ta že kaže v procesih kapitalizacije. V slovenskem prostoru je bilo izvedenih in napovedanih kar nekaj prevzemov gradbenih družb. Dinamika lastniških sprememb v panogi je torej opazna, kapitalski premiki v širši regiji prav tako, kar bo vse spremenilo stanje na gradbenem trgu.  Te sicer neodvisne procese pa je treba videti tudi v luči dejstva, da je gradbeništvo s svojim multiplikativnim učinkom na celotno gospodarstvo izjemno pomembno za nacionalno ekonomijo. Torej tudi za politiko.

1c1986fe3a05de262511541d8939f92c
Nataša Juhnov
Slika je simbolična.

Kako se na dogajanje odzivajo v Pomgradu 

Omenjeno vodi do razmišljanja, da ti procesi ne bodo obšli Pomgrada in da se bo ta odzval nanje. Torej na novo definiral svoj položaj na gradbenem trgu in oblikoval svoje delovanje in strategijo razvoja. Ker poslovnega okvirja ni mogoče ločiti od lastniškega, je umestno tudi razmišljanje o spremembah na tem polju. Toliko bolj, ker skupina Pomgrad ob dejavnosti gradbeništva obvladuje še druge pomembne veje, kot so poslovanje z nepremičninami, dejavnost finančnih storitev, dajanje v najem ali zakup ter drugo. Vse to je nastavek za razčlenitev v nove kroge, torej nastajanje novih družb in drugačnih lastništev.
Zanimalo nas je, ali se za skupino Pomgrad pripravlja nova strategija razvoja in ali je v tem okviru predvidena tudi možnost lastniških sprememb. 

Povedo malo 

Iztok Polanič, predsednik uprave Pomgrada, d. d., o tem ne pove veliko. Poudari, da je v skupini Pomgrad strategija razvoja že vrsto let jasno začrtana in se ne spreminja. Okoliščine na trgih pa predvsem vplivajo na način organizacije in poslovanja. »Ena od prednosti skupine Pomgrad je urejeno in s tem odgovorno lastništvo. V skladu s strategijo pa smo za nakupne priložnosti na trgih zmeraj zainteresirani,« je zapisal v odgovoru.

Da v skupini Pomgrad izvajajo razdelitev družb po dejavnosti na dva dela, in sicer na nepremičninskega ter gradbenega, pa je razkril Kristian Ravnič, član uprave družbe Pomgrad. »Končno lastništvo teh družb je nespremenjeno. Za omenjeno potezo smo se odločili predvsem zaradi optimizacije poslovanja in učinkovitejše organizacije dela.«

pomgrad lastništvo
Kaj zdaj berejo drugi