vestnik

Leljak izgubil tudi na upravnem sodišču, občina mora plačati 285 evrov

Vestnik, 17. 8. 2020
M.V.
Petega junija so vložili pobudo za razpis za referendum, ki jo je župan Roman Leljak štel za nevloženo.
Aktualno

Upravno sodišče je odločilo, da se tožbi, ki jo je zoper Občino Radenci sprožil Franc Vukajč, ugodi.

S tem je pritrdilo Vukajču in skupini 127 občanov Radencev, ki so 5. junija vložili pobudo za razpis referenduma, na katerem bi občani odločali o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci, ki ga je občinski svet sprejel 28. maja in na podlagi katerega se je Titova cesta preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije.

Prvotno podana pobuda je bila 19. junija, po pozivu župana za odpravo pomanjkljivosti, dopolnjena. Kljub temu jo je župan zavrnil oziroma jo je štel za nevloženo, saj da je neskladna z zakonodajo in Ustavo RS, prav tako naj ne bi bila vložena pravilno. Razlogi pobudnikov za ohranitev poimenovanja Titova cesta pa, po županovem mnenju, da niso pravno formalno ustrezni in vzdržni. Referendumskemu vprašanju je očital nerazumljivost, nejasnost in neprimernost. Zoper odločitev župana je Vukajč vložil tožbo na Upravno sodišče.

radenci, občina-radenci
M.V.
Upravno sodišče je zaključilo, da je bila odločitev župana Romana Leljaka nepravilna.

Le to je presodilo, da odločitev župana ni bila pravilna. Kot so zapisali, je bila pobuda pravilno predložena županu, ki je nato o njej tudi odločil, prav tako je bil s pobudo seznanjen občinski svet. Po presoji sodišča tudi postavljenemu referendumskemu vprašanju ni mogoče očitati nerazumljivosti, nejasnosti in neprimernosti. Pri tem so opozorili, da končno obliko referendumskega vprašanja določi občinski svet oziroma ga občinski svet v soglasju z vlagateljem pobude ustrezno popravi.

Sodišče je tako zaključilo, da je odločitev župana Romana Leljaka neutemeljena in se razveljavi. Tožena stranka, torej občina Radenci, je dolžna tožeči stranki povrniti tudi stroške postopka v znesku 285 evrov.