vestnik

Leljak zavajal in povzročil škodo Občini Ljutomer

MV, 19. 2. 2021
M.V.
Zaradi lažnega uradnega dopisa župana Radenec, da ni podpisal sporne reference, je Občina Ljutomer utrpela škodo v višini 4.145,26 evra, saj je morala podjetju GMW povrniti pravdne stroške, piše v anonimki.
Aktualno

V uredništvo smo prejeli anonimko, ki radenskemu županu očita povzročitev škode Občini Ljutomer. Občinski proračun naj bi zaradi »lažnega uradnega dopisa oziroma lažnega pričanja« župana občine Radenci Romana Leljaka utrpel škodo v višini dobrih 4000 evrov. Ko smo raziskovali dalje, smo ugotovili, da besede iz anonimke potrjuje tudi sklep državne revizijske komisije.

Zgodba sega leto dni nazaj, ko je Občina Ljutomer v začetku marca 2020 objavila naročilo male vrednosti na portalu javnih naročil. Med prijavljenimi je bilo tudi podjetje GMW iz občine Radenci, ki je v svoji prijavi predložilo tudi referenco Občine Radenci s podpisom župana Romana Leljaka. Ko je Občina Ljutomer navedeno referenco preverjala pri predstavnikih Občine Radenci, so jih ti obvestili, da listin v zvezi s priglašeno referenco, med njimi referenčnega potrdila s podpisom župana, v informacijskem sistemu občine ni najti, zato menijo, da jih župan ni podpisal. Občina Ljutomer je zato, sklicujoč se na podajanje neresničnih podatkov, podjetje GMW izključila iz postopka javnega naročila, ti pa so vložili zahtevek za revizijo postopka. »Mi smo se takrat odločili, da se prijavimo na razpis Občine Ljutomer za sanacijo plazu in smo priložili potrebne reference. Bili smo izbrani kot najugodnejši ponudnik, težava pa se je pojavila, ko je Občina Ljutomer preverjala vso dokumentacijo in nas je župan Roman Leljak obtožil, da smo njegov podpis ponaredili,« je pojasnila direktorica podjetja GMW Petra Weindorfer iz Turjanec. Po njenih besedah naj bi ji takrat poslal tudi grozilno sporočilo, da naj se umaknejo in da se naj ne prijavljajo niti na javna naročila v Radencih. »Ker če se bomo še naprej prijavljali, nam bo dal negativno oceno in bomo imeli tri leta prepovedi prijavljanja na vsa javna naročila v Sloveniji,« nam je še povedala.

b4455f0f6285b2215b7b05e1604e0599
Osebni Arhiv
"Župan Roman Leljak nas je obtožil, da smo podpis ponaredili," je pojasnila direktorica podjetja GMW iz Turjanec, Petra Weindorfer.

Po zaprosilu Občine Ljutomer, da Občina Radenci ponovno preveri sporne reference omenjenega podjetja, se je župan Leljak odzval s pojasnilom, da navedeno potrdilo o referenci nikoli ni bilo sprejeto kot uradna pošta, niti ni bila ta izdana oziroma izročena ter da navedena vsebina reference ne ustreza dejansko izvedenim delom. Naročniku del, torej Občini Ljutomer, je bilo to dovolj veliko zagotovilo, da predložena referenca ni pristna, posledično pa so ponudbo podjetja GMW zaradi podajanja neresničnih podatkov oziroma zavajajočih razlag ali informacij izključili iz postopka.

Kar dva grafologa potrdila, da je podpis Leljakov
Družba GMW je podpis na sporni referenci na lastne stroške dala v preveritev grafologu, ki je potrdil, da je pristen, zato so vložili pritožbo na Državno revizijsko komisijo zoper Občino Ljutomer kot naročnico del. Tudi komisija je imenovala strokovnjaka s področja preiskav rokopisov in podpisov, ki je potrdil, da je sporno referenco nedvomno podpisal župan Roman Leljak, pri tem pa izključil možnost ponareditve podpisa. Kot je navedeno v anonimki, je zaradi lažnega uradnega dopisa župana Radenec, da ni podpisal sporne reference, Občina Ljutomer utrpela škodo v višini 4.145,26 evra, saj je morala podjetju GMW povrniti pravdne stroške, te pa je pokrila iz občinskega proračuna. Direktorica GMW pri tem dodaja, da so stroške, povezane s plačilom svojega grafologa, morali pozabiti, vse ostale stroške pa jim je po sklepu Državne revizijske komisije Občina Ljutomer povrnila.

d884a8ce0de565675a0c49bd63e8c9fe
Nataša Juhnov
Na očitek v anonimki, da je ravno njegov »lažni uradni dopis oziroma lažno pričanje, da ni podpisal sporne reference« povzročilo za več kot štiri tisoč evrov škode Občini Ljutomer, pa je dejal, da ga v tej zadevi nikoli nihče ni zaslišal, niti ni bil na sodišču, da bi se izjasnil o kakršnem koli podpisu.

Svoje odgovornosti ne vidi

Župan Radenec Roman Leljak vse navedbe zanika. Kot je pojasnil, jim je Občina Ljutomer res poslala referenco v preveritev, ki pa jim je bila sumljiva. »Vsebina reference ni ustrezala dejanskemu stanju, bila je tudi napačno naslovljena. V pojasnilu Občini Ljutomer sem to tudi napisal.« Na očitek, da je ravno njegov lažni uradni dopis oziroma lažno pričanje, da ni podpisal sporne reference, povzročilo za več kot štiri tisoč evrov škode Občini Ljutomer, pa je dejal, da ga v tej zadevi nikoli nihče ni zaslišal, niti ni bil na sodišču, da bi se izjasnil o kakršnem koli podpisu. »Če bi me kdo poklical, da podam uradno izjavo, bi jo podal,« je pojasnil in dodal, da se v postopke med omenjenim podjetjem in Občino Ljutomer ni vmešaval in zato svoje odgovornosti ne vidi.

Proračun oškodovan, kdo krije škodo?

Ob tem se je pojavilo vprašanje, če ima oškodovana občina podlago za uveljavljanje povračila škode s strani župana Leljaka, v kolikor je bila dejansko oškodovana zaradi »lažnivega pričanja«, kot je navedeno v anonimki. Ministrstvo za javno upravo je potrdilo, da ima na podlagi odločitve komisije oškodovana občina podlago za uveljavljanje tako kazenske kot civilne odgovornosti župana. »Če bi bilo pravnomočno razsojeno, da je župan ravnal protipravno, kar je posledično povzročilo škodo tej drugi občini in podjetju, ki je sodelovalo na javnem razpisu, bo stroške postopka plačala občina, ki pa bo zoper župana lahko uveljavila regresni zahtevek za povrnitev izplačane odškodnine,« so nam odgovorili.
Kako dogajanje komentira Občina Ljutomer in ali so sprožili kakšen postopek zoper radenskega župana Leljaka, nam do zaključka redakcije niso odgovorili. Župan Leljak je ob tem še povedal, da se ne čuti odgovornega, morebiten odškodninski zahtevek pa bi tudi zavrnil.
Ker je komisija odločila v prid podjetja GMW in so bili najugodnejši ponudnik na razpisu, ki ga je izdala ljutomerska občina, so na koncu posel dobili in ga tudi izpeljali.

Odgovor Romana Leljaka podjetju GMW
»Navedena vsebina reference ne ustreza dejansko izvedenim delom. Glede na navedeno potrdilo reference ni mogoče uporabljati pri prijavah na javne razpise, saj s strani Občine Radenci ni bila uradno izdana.«