vestnik

Lendavska knjižnica: Halasz pravi, da se mu Magyar maščuje, ta odgovarja, da gre za neumnost brez primere

STA, Vestnik.si, 8. 1. 2022
Nataša Juhnov
Janez Magyar
Aktualno

V Lendavi ob vrsti zapletov razrešujejo direktorja Knjižnice - Kulturnega centra (KKC) Alberta Halasza. Ta pravi, da že od leta 2018, ker naj bi se mu župan Janez Magyar maščeval zaradi zaposlitve njegovega protikandidata na županskih volitvah Dejana Süča, Magyar pa odgovarja, da so očitki neumnost brez primere in da le izvaja sklepe.

Vrsta prijav, mnenj, sklepov, ugotovitev, revizij, celo tožba spremljajo dolgotrajni konflikt med lendavsko občino in vodstvom KKC. V sredo so na prvi izredni seji v mandatu lendavski svetniki sprejeli sklep o razrešitvi direktorja Halasza, ker pri svojem delu ne ravna po predpisih in z nevestnim ali neprimernim delom zavodu povzroča večjo škodo. Za razrešitev je glasovalo deset svetnikov, pet se jih je vzdržalo. Pred tem je pozitivno mnenje k sklepu dala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Sklep o razrešitvi direktorja je 13. decembra sprejel svet zavoda KKC, ki mora za razrešitev dobiti še mnenja občin lendavske upravne enote, ki so na zavod prenesle opravljanje dejavnosti, mnenje soustanoviteljice in strokovnih delavcev zavoda.

robertPozonec-800x445
Lendavainfo
Robert Požonec

Po Halaszovih besedah gre za konstrukt, ki se je začel že po lokalnih volitvah 2018, ker niso našli nepravilnosti, pa so si nevestno delo oziroma škodo izmislili. Občina, vodil jo je prejšnji župan Anton Balažek, je zahtevala prerazporeditev Süča z občine na zavod brez javnega razpisa s soglasji sveta zavoda in ustanoviteljice. Po lokalnih volitvah pa je po prijavi inšpektor za delo ugotovil nepravilnost - zaposlitev brez razpisa, za kar sem kot direktor plačal 50 evrov globe, pojasnjuje Halasz in dodaja, da je novi župan Magyar zahteval, naj Süča odpusti, če ne, pa naj njega razreši predsednica sveta zavoda Silvija Hajdinjak Prendl. Ker tega nista storila, saj menita, da je primer z globo končan, je župan imenoval nove člane sveta, tudi namesto predsednice, a, kot pravi Halasz, brez sklepa o razrešitvi, zato svet nekaterim novim članom mandata ni potrdil. Tako ni bilo več jasno, kdo je in kdo ni član, svet pa se ni mogel sestati. Pred potekom mandata svetu zavoda avgusta letos je župan pozval direktorja, naj ustanovi novi svet, ker tega ni storil, je to storil župan sam. Imenovali so predsednika in namestnika predsednika sveta, ki pa za Halasza ni legitimen.

Silvija Hajdinjak Prendl pa je pred tem tožila odgovornega urednika medija lendavainfo Leona Novaka, ker naj bi ne objavil popravka o delu sveta, a ji sodišče ni pritrdilo. Pravdne stroške, 634 evrov, je plačal zavod. Občinski nadzorni odbor je ugotovil, da sta v sodnem sporu nastopala Silvija Hajdinjak Prendl in odgovorni urednik medija kot fizični osebi in v osebnem interesu. Zato po njegovem direktor ne bi smel plačati sodnih stroškov in je s tem zavodu povzročil večjo škodo. Halasz pravi, da je po prijavi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) postopek ustavila, ker ni ugotovila nobene kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Inšpektor sektorja proračunske inšpekcije na uradu za nadzor proračuna na finančnem ministrstvu pa je po pregledu dokumentacije zapisal, da so pravdni stroški izplačani upravičeni, saj se zahteva za popravek nanaša na sejo sveta, ne na osebni interes tožnice.

Župan Magyar pa pravi: "Nadzorni odbor je izdal sklep, s katerim je občinsko upravo pozval, naj zaščiti premoženje občine. To je bil za nas signal, da moramo uvesti postopke, kljub temu pa smo izbrali še zunanjega nevtralnega revizorja, ki je v sklepu napisal, da bi morala v tem primeru, ko je direktor izplačal stroške za civilno tožbo, kjer je nekdanja predsednica izgubila tožbo, stroške plačati sama, ne pa z denarja zavoda. Tudi v zunanjem revizijskem poročilu piše, da je to nenamenska poraba denarja."

T_HalaszAlbert
Vestnik.si
Albert Halasz

Direktor se sklicuje na mnenja KPK in ministrstva, a mnenja v tem primeru ne veljajo, je prepričan župan. "Nadzorni odbor je izdal sklep in je zavezujoč, mnenje pa lahko da vsak in ni zavezujoče. Kot župan moram ukrepati," pojasnjuje Magyar.

Poleg tega, nadaljuje župan, je KPK nekaj izdal, ne vemo pa, za kaj gre, saj občina ni imela možnosti intervencije. "To ni zavezujoče za nikogar, ker so oni zaprosili za mnenje in dali dokumente, ki ustrezajo njim. Ministrstvo pa je podalo poročilo, ne mnenje, na podlagi prijave šolskega ministrstva, za katerim stoji nekdanja predsednica sveta. Proračunski inšpektor ne sme izdelati nobenega ne mnenja ne sklepa, sklep so izdali na podlagi tožbe. Inšpektor se ni skliceval na sodbo, tožba je bila zavrnjena, zato je morala ta gospa plačati sporni znesek. Poleg tega ni imela sklepa članov sveta," še navaja Magyar.
Iz tožbe izhaja, da se plačilo navezuje na zavod, stroški so bili plačani v skladu z zakonom, vsa navedena mnenja javno objavljena, zunanja revizija, plačana iz javnih sredstev s ciljem spodbijanja mnenja KPK in ministrstva, je bila popolnoma nepotrebna, sklepi proti meni so nezakoniti, pa vztraja Halasz.

DSC_1715
Rok Šavel
Knjižnica - Kulturni center Lendava

Predsednik sveta KKC Robert Požonec ob vseh zapletih ugotavlja, da se je znašel med dvema ognjema in da je tudi zaradi tega lendavska kultura v zatonu. "Bili smo kulturna prestolnica ne samo Pomurja, ampak celotne regije, tu pa so se pojavili zapleti, ne zapleti, burke; imenovanih članov niso vabili na sestanke sveta, ko so ga sestavljali že razrešeni, eden svetnik je imel celo pravico dveh glasov, namesto dveh smo zavod združili v enega, ki se je potem izkazal za povsem neučinkovitega." Običajno sem za pogajanja, probleme rešujem s kompromisi. Z ukrepi smo dolgo zavlačevali, čakali na ugoden izid pogajanj, v veri, da bomo stopili na isto stran, vendar nas ima gospod direktor še vedno za nelegalne in z nami ne sodeluje. Kljub vsemu pa upam, da obstaja pot do rešitve, je za STA razmere ocenil Požonec.