vestnik

Lendavski župan ovaden zaradi zlorabe položaja

Timotej Milanov, 25. 10. 2017
Aleksandra Nana Rituper Rodež
Anton Balažek si je prislužil ovadbo zaradi domnevne zlorabe položaja.
Aktualno

Gre za sporno občinsko financiranje društva Turistična zveza Lendava vabi, ki med drugim upravlja razgledni stolp Vinarium.

Vodja okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti Žarko Bejek nam je potrdil, da je bila vložena kazenska ovadba zoper lendavskega župana Antona Balažka po 257. členu kazenskega zakonika.
Bejek zadeve ni želel dodatno komentirati. Kot smo poročali že maja, ko je bila v prostorih lendavske občinske uprave kriminalistična preiskava, pa gre za sum zlorabe uradnega položaja v primeru financiranja občinskega društva Turistična zveza Lendava vabi (TZLV), ki med drugim upravlja razgledni stolp Vinarium. Spornih naj bi bilo 72 tisoč evrov, ki jih je občina društvu, ki ga vodi občinski svetnik in predsednik lendavskega odbora SDS Janez Somi, nakazala v letih 2014 in 2015. S tem naj bi društvo pridobilo protipravno premoženjsko korist. Kriminalisti županu očitajo, da je društvu omogočil pridobitev sredstev, čeprav to v tistem trenutku še ni razpolagalo z odločbo pristojnega ministra, s katero bi društvu podelil status za delovanje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, kar je bil pogoj za pridobitev sredstev.Na lendavski občini pojasnjujejo, da župan nima informacij o poteku preiskave v zvezi s financiranjem turističnih programov. "Smo pa prepričani, da očitanih nepravilnosti ni bilo. Občinski program pospeševanja turizma Občine Lendava je bil potrjen v skladu z dokumenti, potrjenimi na občinskem svetu. Turizem na območju občine dosega rekordne rezultate, za kar smo si ves čas tudi prizadevali," pojasnjujejo.


Z upravljanjem razglednega stolpa, ki ga je doslej obiskalo že več kot 200 tisoč ljudi in se je izkazal za uspešno potezo občine na področju turizma, so bile sicer povezane številne vprašljive odločitve. Tako je bil v TZLV kot informatik zaposlen tudi Balažkov zet Damijan Hozjan, sredstva, ki jih je društvo pridobilo s prodajo vstopnic za stolp, pa so bila v okviru marketinške dejavnosti namenjena institucijam in posameznikom, ki so, kot se je izkazalo, z občino ali občinskimi zavodi sodelovali tudi pri drugih projektih, zato so nekateri predstavniki opozicije v lokalnem političnem prostoru prepričani, da je šlo v posameznih primerih za delitev sredstev na podlagi političnih ali interesnih povezav. V letu 2016 je TZLV na račun obiskovalcev stolpa zaslužila 455 tisoč evrov, pri tem je 1,50 evra od vsake prodane vstopnice šlo v občinski proračun. Kljub temu da je društvo tudi lani od občine za delovanje dobilo 48 tisoč evrov, je leto končalo z rahlo izgubo. Maja so kriminalisti opravili preiskavo tudi na županovem domu in v prostorih računovodskega servisa Vedi, ki ga je ustanovil Balažek s soprogo Mirjano Balažek, v času njegovega županovanja pa je imel servis z občinskimi javnimi zavodi za več kot 300 tisoč evrov poslov.

A. Nana Rituper Rodež
Stolp Vinarium v Lendavi je ena največjih turističnih znamenitosti Pomurja.