vestnik

Letošnje vremenske razmere neugodne za pridelavo zelenjave  

Janko Votek, 3. 7. 2018
Nataša Juhnov
Različne sote bučk kljub slabemu vremenu niso zatajile.
Aktualno

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je danes na Ivancih predstavil poskuse za preizkušanje sort bučk in nizkega fižola za zrnje in preizkušanje sort zelja in cvetače. Ob omenjenih zelenjadnicah in stročnicah opravljajo poskus tudi na sortah paprike. A ta danes še ni bil predstavljen, saj paprika še ni v polni rodnosti.

77d54787bf7c01217c7d0e9b4e3697d0
Nataša Juhnov
Cvetačo so napadli škodljivci, ki pa so jih uspeli zatreti.

Poskusi se izvajajo na namakani njivi Janeza Zadravca. Breda Vičar je skupaj s predstavnicama Kmetijskega inštituta Slovenije Kristino Ugrenovič in Mojco Škof predstavila letošnje značilnosti pridelave zelenjave. Veliko težav in tudi nekaj škode je na zelenjavi in fižolu povzročila toča, ki je posevke prizadela dvakrat.

Murska Sobota, Breda Vičar,
Nataša Juhnov
Breda Vičar je predstavila agrotehnološke ukrepe za pridelavo.

Po toči so se posevki sicer opomogli, vendar je svoje opravilo vlažno vreme in visoka vročina, ki se izmenjujeta v zelo kratkih intervalih. Zaradi tega so pogosti napadi različnih bolezni in posledično tudi večja uporaba zaščitnih sredstev. Tako fungicidov in insekticidov. Breda Vičar je poudarila, da jim je posevke uspelo zaščititi, zato se pri pridelku jedilnih buč posledice toče in bolezni ne opazijo. Neugodne vremenske razmere so vplivale na pridelek cvetače. Skupna ocena pa je bila, da je vremenske tegobe dobro prestal fižol.

77f8c3bf1ad0b2fb6c2632e1cf6f86a0
Nataša Juhnov
Janez Zadravec iz Ivanec je lastnik njive na kateri se izvajajo poskusi.