vestnik

Ljutomer: prenovili bodo vrtec in šole

Marina Vrbnjak, 27. 11. 2018
Vida Toš
Pridobili so 893.686,15 evra nepovratnih sredstev, ki jih bodo vložili v celovito energetsko sanacijo stavb.
Aktualno

Občina Ljutomer je pridobila skoraj 900.000 evrov nepovratnih sredstev za celovito energetsko sanacijo stavb

Občina Ljutomer je s strani Ministrstva za infrastrukturo prejela sklep, da je bila uspešna na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin. Pridobili so 893.686,15 evra nepovratnih sredstev, ki jih bodo vložili v celovito energetsko sanacijo stavb v letu 2019.


Prenovili bodo vrtec in šole
Ministrstvo za infrastrukturo je februarja letos objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020, v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Občina Ljutomer je na razpis prijavila projekt Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer, vloga pa je izpolnjevala vse pogoje in merila ter je bila izbrana za sofinanciranje. Upravičeni stroški celotne investicije znašajo 2.234.215,39 evra, glede na razpisne pogoje pa je Občina Ljutomer upravičena do sofinanciranja do 40 odstotkov upravičenih stroškov operacije.
Občina Ljutomer bo tako v letu 2019 v sklopu projekta prenovila Vrtec Ljutomer, Osnovno šolo Janka Ribiča Cezanjevci, športno dvorano pri Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer, Osnovno šolo Mala Nedelja in Glasbeno šolo Slavka Osterca Ljutomer.

bbe1a4dc164d3a86dd4b6b2323c16d0f
Natasa Gider
Vrtec Ljutomer