vestnik

(MADŽARSKE NALOŽBE) Po termah kupil še vinograd

Majda Horvat, 15. 9. 2022
Majda Horvat
Madžarski sklad je v Termah Lendava zadnje dni junija postavil svoje »nadzornike«, ki pa prihajajo iz vrst blizu vlade.
Aktualno

Comitatus Energia v Termah Lendava postavil ljudi iz madžarskih vladnih krogov.

Madžarski državni sklad Comitatus Energia, ki ima poslovni sedež v turističnem mestu Miskolc, je po dolgotrajnem postopku decembra 2019 uspešno sklenil nakup termalnega kopališča Terme Lendava, kar je imelo v javnosti velik odmev. Daleč od oči javnosti pa se je slabo leto pozneje zgodil še nakup znamenite vinske kleti iz 19. stoletja v Bukovju pri Čentibi z okoliškimi vinogradi v skupni velikosti pet hektarjev. Nepremičnine je madžarskemu skladu v drugi polovici avgusta 2020 prodala fizična oseba. Vinogradi imajo zdaj skrbnika, vedo povedati tamkajšnji domačini, ekološko pridelano vino pa bo predvidoma del gostinske ponudbe Thermal Resorta, kakor se od februarja letos imenuje turistični kompleks v Lendavi.

Nakup kleti z vinogradi sam po sebi ne bi vzbujal pozornosti, če ne bi s še nekaterimi potezami madžarskega lastnika nakazoval neke nove plati zgodbe, ki jo je začrtal po začetnem fiasku z obnovo objektov termalnega kopališča. Opozarjamo na nov vpis pri poslovnem subjektu Terme Lendava, objavljen na spletni strani Ajpesa, o čemer več v nadaljevanju. Za razumevanje tega povzemamo nekaj dejstev.

Oktobra lani smo v Vestniku pisali, da se obnova lendavskega hotela vleče kot jara kača in da po slabi izkušnji z lastništvom Save Turizma dogajanje po nakupu Term Lendava, ki jih je prevzel madžarski sklad Comitatus Energia, postaja novo veliko razočaranje. Prav tako smo razkrili, da izvajalcev gradbenih del ni najemala družba Terme Lendava, ampak podjetje s sedežem v kraju Ede na Nizozemskem. Nekaj domačih podjetnikov se je pri sklepanju posla opeklo, pomisleke jim je vzbujal tudi neobičajen pristop k obnovi.

Kmalu po tistem so bile ustavljene vse aktivnosti, povezane z obnovo, Comitatus Energia pa je kot edini družbenik Term Lendava sprejel sklep o spremembah ustanovnega akta družbe. Po tem sklepu so se pomembno zmanjšala pooblastila direktorja – ta položaj je po odslovitvi Petra Molnarja oktobra lani zasedel Daniel Kovacs – ter okrepila nadzorna vloga lastnika pri sprejemanju odločitev, povezanih predvsem s porabo denarja. Direktor namreč potrebuje predhodno soglasje lastnika tako glede letnega načrta javnih naročil kot pri njihovih večjih finančnih preseganjih, prav tako pri najemanju posojil, odobritvi večje naložbe, tudi tiste, ki vključuje porabo subvencij Evropske unije, in drugo. Sklad Comitatus Energia je vajeti vzel v svoje roke, smo ob tem zapisali.

Pripravljen je bil tudi nastavek za lastniške spremembe. Osnovni kapital družbe, ki znaša dobrih devet milijonov evrov, je razdeljen na tri osnovne vložke. Vrednost prvega je 7500 evrov, kar je minimalno za ustanovitev družbe. Drugi znaša dobrih sedem milijonov evrov in je bil zagotovljen s prevzemom premoženja Save Turizma, tretji je vreden dva milijona evrov in je nastal z dokapitalizacijo Term Lendava, kar je lastnik izvedel januarja 2021.

Nova vlaganja? 

Zadnji vpis pri pravnem subjektu Terme Lendava, ki ga je Ajpes objavil konec avgusta, je logična posledica omenjenega sklepa. Madžarski sklad je v Termah Lendava zadnje dni junija postavil svoje »nadzornike«, ki pa prihajajo iz vrst blizu vlade. Imena so vpisana pod rubriko seznam dejanskih lastnikov subjekta, način nadzora nad poslovnim subjektom pa je opredeljen kot obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev poslovnega subjekta.

Glede na strokovnost in položaje, ki jih imenovani zasedajo v sosednji državi, ne moremo govoriti le o nekih imenih, ampak o vplivnih osebnostih. Prav to pa napeljuje k misli, da bo njihova vloga pomembnejša od zgolj naloge sodelovanja pri pripravi poslovnega poročila. O kom je torej govor? Orsolya Maria Pacsay-Tomassich je državna sekretarka, odgovorna za madžarsko diplomatsko akademijo in program Stipendium Hungaricum. Zsolt Virag je generalni direktor madžarskega programa za gradove. Gergely Jakli je izkušen finančnik na področju strukturnih naložb in generalni direktor madžarske banke EXIM in zavarovalnice Export Credit. Levente Magyar je namestnik ministra za zunanje zadeve in trgovino, Peter Kiss-Parciu pa vodja oddelka za čezmejno gospodarsko sodelovanje na ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino.

Da bo madžarski lastnik zadeve v prihodnje peljal povsem drugače kot na začetku in da poleg obnove objektov termalnega kopališča dolgoročno načrtuje še nova vlaganja v Lendavi, je direktor Daniel Kovacs v pogovoru s takratnim županom Janezom Magyarjem napovedal že v začetku tega leta. Med drugim je Kovacs povedal, da bi želeli na zemljišču med turističnim kompleksom in objekti nogometne akademije postaviti rastlinjake za gojenje zelenjave, ki bi jih ogrevali z geotermalno energijo iz lastne vrtine.

comitatus-energia terme-lendava madžarski-kapital občina-lendava