vestnik

Meritve hrupa: Goričko nadpovprečno obremenjeno

ABE, 1. 3. 2021
Jure Zauneker
Ravni hrupa so bile na devetih merilnih mestih od desetih višje od dovoljenih, je ugotovil Kristjan Vučak.
Aktualno

Ena od ugotovitev projekta je, da hrup narašča sorazmerno z urbanizacijo in hitreje od rasti populacije.

Kristjan Vučak, diplomirani varnostni inženir in strokovni sodelavec podjetja s področja varstva pri delu in požarne varnosti Komplast, je opravil na območju občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina meritve in vrednotenje hrupa. Gre za projekt Las Goričko o hrupu in emisijah na cestah evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Meritve so bile opravljene na desetih lokacijah vzdolž najpomembnejših cest naštetih občin, potekale pa so v dvajsetminutnih intervalih zjutraj med 6. in 8. uro, dopoldne med 11. in 13. uro, popoldne med 14.30 in 15.30 in v večernem času med 19. in 21. uro.

eb6a874abd1649baca64cfad69665fc7
Nataša Juhnov
Meritve so bile opravljene na desetih lokacijah.

Uporaba več motornih vozil na električni pogon bi pomenila zmanjšanje ravni hrupa prometa v okolju predvsem pri umirjenem prometu, to je vožnji v naselju pri hitrosti pod 50 kilometrov na uro.

»Tak način merjenja je bil izbran predvsem zaradi krajevne in časovne spremenljivosti ravni hrupa. Ker so meritve potekale v različnih obdobjih dneva, so bile s takšnim časovnim razporedom zajete tudi prometne konice kot tudi tipične ravni, značilne za obremenjenost s hrupom v mestu Murska Sobota,« je opisal Vučak. Izmerjene ravni hrupa za posamezno obdobje so bile v pasu deset metrov od ceste na devetih merilnih mestih od desetih višje od dovoljenih.

»Prekoračitve ravni hrupa so posledica izključno vpliva cestnega prometa. Meritve so še pokazale, da je širše območje omenjenih občin hrupno nadpovprečno obremenjeno,« je poudaril diplomirani varnostni inženir. Da hrup v naravnem in življenjskem okolju narašča, je neizpodbitno, še pravi sogovornik. »Raven hrupa na nekem območju je neposredno odvisna od gostote prebivalstva, kar pravzaprav ni presenetljivo. Ocenjuje se, da hrup narašča sorazmerno z urbanizacijo in hitreje od rasti populacije, saj število virov hrupa narašča hitreje, kot narašča število prebivalstva.«

7045c462645dc74a931b028c2d402662
Nataša Juhnov
Slika je simbolična.

Na vsaki od desetih lokacij so izvedli tudi meritev hrupa električnega osebnega vozila pri vožnji v skladu z omejitvami, to je 50 kilometrov na uro, in pri tem prišli do ocene, da bi uporaba več motornih vozil na električni pogon pomenila zmanjšanje ravni hrupa prometa v okolju predvsem pri umirjenem prometu, to je vožnji v naselju pri hitrosti pod 50 kilometrov na uro. »To je zanimiv podatek, saj se moramo hkrati zavedati, da je ravno hrup prometa skozi naselja v bližini stanovanjskih objektov najbolj problematičen,« je sklenil Kristjan Vučak.