vestnik

Mestni svetniki omogočili gradnjo novega bloka v središču mesta

Rok Šavel, 23. 9. 2021
Rok Šavel
20. seja mestnega sveta
Aktualno

Na seji mestnega sveta soboške občine so mestni svetniki med drugim sprejeli obvezno razlago odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murske Sobote. To bo družbi Imo-real omogočilo pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskega objekta na gramoznem parkirišču pri avtobusni postaji.

Največ polemik na 20. seji mestnega sveta je sprožila obvezna razlaga odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče, ki jo je mestna uprava predlagala v sprejem po hitrem postopku. Jože Šadl (DeSUS) je že pri določitvi dnevnega reda predlagal umik točke, a ni uspel.

Nekateri svetniki, poleg Šadla so nato razpravljali še Romeo Varga (Levica) in Anton Slavic (Neodvisna stranka Pomurja), so namreč oporekali hitremu postopku sprejema, saj bi želeli v razpravo vključiti še strokovno in širšo javnost. Med glavnimi očitki je bilo slišati, da bo objekt zastiral pogled na in iz Pokrajinske in študijske knjižnice in kot tak ni primeren za to lokacijo na gramoznem parkirišču pri avtobusni postaji, poleg tega pa naj ne bi predvideval dovolj zelenih površin, zato naj ne bi predstavljal primernega bivanjskega okolja za mlade družine.

72 stanovanj bosta odkupila stanovanjski in nepremičninski sklad

V razpravo se je vključil tudi župan Aleksander Jevšek, ki je sicer po tej točki zaradi drugih obveznosti predčasno zapustil sejo. Kot je pojasnil Jevšek, se je investitor, gre za družbo Imo-Real, opogumil za gradnjo, ker ima garantiran odkup stanovanj s strani stanovanjskega in nepremičninskega sklada. V idejnem projektu gre za 72 stanovanj in poslovne prostore v pritličnem delu, za parkiranje pa je načrtovana podzemna garaža.

Po mnenju soboške občine že sedanji lokacijski načrt omogoča gradnjo, a je upravna enota vseeno zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja. Kot je dejal župan, je zato dosegel dogovor, na podlagi katerega bo gradbeno dovoljenje izdano, če mestna občina poda obvezno razlaga odloka, konkretno 34. člena veljavnega odloka o lokacijskem načrtu. "S tem bomo rešili ne samo problem degradiranega območja, ampak tudi veliko stanovanjskih problemov v naši občini," je poudaril Jevšek, ki je pojasnil tudi, da se mudi zaradi tega, ker je občina z investitorjem uskladila urnik izgradnje objekta vzporedno s celotno prenovo Slomškove ulice. Slednji projekt mora mestna občina zaradi porabe evropskih sredstev zaključiti leta 2023. Mestni svetniki so obvezno razlago odloka sprejeli s 15 glasovi za in štirimi proti.

projektna zasnova
MOMS
Izsek objekta na gramoznem parkirišču pri avtobusni postaji med Zvezno in Slomškovo ulico.

Kar in Perhavčeva dobila nov mandat

Veliko dela je imela tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Kviaz), ki ji predseduje Goran Miloševič (SD), saj je mestnemu svetu predlagala številna imenovanja in podelitev soglasij k imenovanjem. Za direktorja Razvojnega centra Murska Sobota so tako mestniki svetniki podali soglasje ponovno Bojanu Karu, ki je dobil še en štiriletni mandat na čelu javnega zavoda, ravno tako je nov petletni mandat dobila Brigita Perhavec na čelu Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Kot predstavnik lokalne skupnost v svet zavoda Doma Rakičan je bil imenovan Dominik Šteiner, sicer načelnik soboške upravne enote, v svet zavoda soboškega zdravstvenega doma mestni svetnik Andrej Mešič, v svet zavoda soboške bolnišnice pa Dušan Bencik. Svetniki so imenovali tudi predstavnico ustanovitelja v svet zavoda glasbene šole, in sicer Iris Lanščak, a na naslednji seji morajo zapolniti še dve prosti mesti.

Več o dogajanju na 20. seji mestnega sveta pa v prihodnji številki Vestnika.

Kaj zdaj berejo drugi