vestnik

Minister Zajc želi dokončno ustaviti gradnjo elektrarn na Muri 

T. M., 28. 5. 2019
Robert Balen
Minister za okolje in prostor Simon Zajc meni, da je predlagani način gradnje hidroelektrarne nesprejemljiv.
Aktualno

Ministrstvo za okolje in prostor vladi predlaga ustavitev priprave državnega prostorskega načrta in razpustitev delovne skupine za njegovo pripravo.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki ga vodi Simon Zajc, vladi predlaga sprejem sklepa o ustavitvi priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za območje hidroelektrarne Hrastje-Mota na Muri. Kot pišejo v obrazložitvi, je območje DPN v študiji variant posegalo na območje občin Križevci, Murska Sobota, Radenci in Tišina, pri tem pa so bile predvidene in ovrednotene različne možnosti gradnje.

»Ministrstvo za okolje in prostor je ugotovilo, da se idejni projekt ni spremenil in da je predložena okoljsko nesprejemljiva varianta,« so zapisali na MOP, kjer še ugotavljajo, da bi nadaljevanje postopka celovite presoje vplivov na okolje in priprave DPN pomenilo dodatne stroške in administrativno delo.


Od tega je bila kot najmanj škodljiva ocenjena varianta, po kateri bi zgradili eno hidroelektrarno, poglobili strugo v dolžini 2,6 kilometra, ta bi največjo globino (1,7 metra) dosegla tik pod tako imenovano jezovno zgradbo. »Ministrstvo za okolje in prostor je ugotovilo, da se idejni projekt ni spremenil in da je predložena okoljsko nesprejemljiva varianta,« so zapisali na MOP, kjer še ugotavljajo, da bi nadaljevanje postopka celovite presoje vplivov na okolje in priprave DPN pomenilo dodatne stroške in administrativno delo.


»Postopek pa bi se, ob upoštevanju mnenj deležnikov, zaključil z negativno odločitvijo o sprejemljivosti vplivov plana na okolje, saj nobeno od predloženih gradiv ni izkazalo okoljske sprejemljivosti načrtovanih rešitev,« so še zapisali na ministrstvu, vladi pa predlagajo tudi razpustitev delovne skupine, zadolžene za pripravo DPN.

Nataša Juhnov