vestnik

(MOMS) Pomoč za razvoj podjetništva in malega gospodarstva razdeljena

A.N.R.R., 5. 9. 2022
Jure Zauneker
Murska Sobota
Aktualno

Na razpis Mestne občine Murska Sobota za dodelitev pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022 je vloge oddalo 70 prijaviteljev. Sredstva so dodelili 44 upravičencem.

Pristojna komisija je pregledala vse vloge ter na podlagi razpoložljivih sredstev, doseženega števila točk in ustreznosti glede zahtevane kriterije izbrala 44 upravičencev, nekateri med njimi so vlogo oddali za več ukrepov. Med upravičence je bila razdeljena celotna vrednost razpisanih sredstev v skupni višini 70 tisoč evrov.

Predmet javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev mestne občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za tri ukrepe, in sicer sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov ter sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.

Za Ukrep 1 sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij je vlogo vložilo 35 prijaviteljev, prag za sredstva pa je doseglo 17 prijaviteljev, katerim so odobrili sredstva v skupni višini 39 tisoč evrov. Za Ukrep 2 sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov je vlogo oddalo 47 prijaviteljev, prag pa je doseglo 34 prijaviteljev, med katere so razdelili sredstva v skupni višini nekaj manj kot 25 tisoč evrov.

Na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo bodo upravičencem odobrena sredstva nakazali še v letošnjem letu.

Za Ukrep 3 so skupaj prispele štiri vloge, za sofinanciranje samozaposlovanja štiri, od tega so trem upravičencem odobrila sredstva v skupni višini 4.500 evrov, enemu pa vloga ni bila odobrena, saj je bil poslovni subjekt dne že izbrisan iz Poslovnega registra Slovenije. Za sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest pa je prispela ena vloga, kateri so se odobrila sredstva v skupni višini 1.500 evrov.

Na podlagi predloženega zahtevka za izplačilo bodo upravičencem odobrena sredstva nakazali še v letošnjem letu.

pomoč-podjetništvu-in-malemu-gospodarstvu MOMS investicije
Kaj zdaj berejo drugi