vestnik

Na Bejčinem bregu v Budincih se boste lahko sprehajali med cvetočimi travniki

Damjana Nemeš, 13. 10. 2021
Vestnik
Pot cvetočih travnikov na Bejčinem bregu bo v večji meri potekala po že obstoječih gozdnih poteh.
Aktualno

Javni zavod Krajinski park (JZ KP) Goričko bo v sklopu projekta Gorička krajina v šalovski občini, natančneje v Budincih na Bejčinem bregu, vzpostavil tematsko pot cvetočih travnikov. Poleg te bosta predvidoma do konca januarja prihodnje leto vzpostavljeni še dve poti, ena v Nuskovi v Občini Rogašovci, druga v Motvarjevcih v Občini Moravske Toplice.

Skupno bo vzpostavitev vseh treh načrtovanih poti stala nekaj več kot 50 tisoč evrov. »Za tematsko pot v Budincih smo se odločili iz treh razlogov. Prvi je ta, da je ravno Bejčin breg eno najbolj biotsko raznovrstnih območij na Goričkem oziroma v severovzhodnem delu Slovenije. Drugi razlog je, da so tu še vedno cvetoči travniki, tretji razlog pa so lastništva na območju, kjer bo tematska pot potekala. Traso poti smo namreč v večji meri prilagodili občinskim oziroma državnim zemljiščem,« je povedal Gregor Domanjko, vodja projekta pri JZ KP Goričko.

pot-cvetočih-travnikov, bejčin-breg, gorička-krajina
Damjana Nemeš
Pot cvetočih travnikov na Bejčinem bregu

Sodelovati želijo tudi s šolo

Približno pet kilometrov dolga tematska pot v Budincih poteka večinoma po že obstoječih asfaltiranih in gozdnih poteh, v enem delu gre po treh zasebnih zemljiščih. »Ne gre za njivske površine, ampak teče ob njihovih robovih. Z dvema lastnikoma, kjer bo trasa tekla, smo se že dogovorili, v prihodnjih mesecih pa bomo skušali podpisati tudi služnostno pravico, da bodo pohodniki lahko šli po njihovih zemljiščih,« je dodal Domanjko. Pot bodo redno vzdrževali zaposleni JZ KP Goričko, trikrat letno jo bodo pokosili v delu, kjer poteka ob robu travniških površin. Začela se bo pred maloobmejnim prehodom v Budincih, kjer bo tudi manjše parkirišče, tu bo stala informativna tabla z vsemi potrebnimi informacijami in napotki. Celotna trasa bo označena z oranžnimi krogci, premera 12 centimetrov, te označbe pa bodo na obstoječi infrastrukturi oziroma na obstoječem drevju. Na trasi bodo postavljene tudi klopi, več informativnih pultov ter kot posebnost na eni točki poti kukalo, skozi katero bodo lahko pohodniki gledali po travniku navzgor, kjer bo postavljen podoben stebriček s silhueto hribskega škrjanca.

pot-cvetočih-travnikov, bejčin-breg, gorička-krajina
Damjana Nemeš
Trasa poti je dolga približno pet kilometrov.

»Trenutno smo v fazi izbire zunanjega izvajalca del, ki bo naredil pulte, ob koncu del oziroma vzpostavitvi poti pa načrtujemo voden otvoritveni pohod. Naša želja sicer ni, da bi bile tu množice pohodnikov, če pa bo domače društvo pripravljeno po tej poti voditi manjše skupine ljudi, bomo zanje organizirali tudi potrebna izobraževanja. Želimo si tudi sodelovanja z Osnovno šolo Šalovci, da bi skupaj izvedli dva naravoslovna dneva letno,« je ob predstavitvi poti vaščanom Budinec dejala direktorica JZ KP Goričko Stanislava Dešnik.

Zaposleni v Krajinskem parku Goričko so v okviru projekta Gorička krajina v preteklih letih že odkupili in obnovili osem hektarjev travnikov na Bejčinem bregu, v celotni šalovski občini pa 28 hektarjev.