vestnik

Na Hotizi potrebujejo nov vrtec, v vasi je vse več otrok

Majda Horvat, 5. 10. 2022
Majda Horvat
Vrtec na Hotizi ni več primeren za današnji čas, zato pričakujejo, da se občina loti gradnje novega.
Aktualno

Občina Lendava je izvedla manjšo obnovo notranjosti vrtčevske stavbe, ki je bila zgrajene konec 19. stoletja. Krajanom obljubili novogradnjo.

Vrtec na Hotizi, ki je organizacijsko enota Vrtca Lendava, deluje v stari stavbi nekdanje osnovne šole, zgrajeni leta 1886. Občina Lendava je pred petimi leti obnovila zunanjost objekta, zdaj pa so zaradi pojava vlage in ščurkov izvedli manjšo obnovo notranjosti. Prostore vrtca so zato že sredi julija zaprli, ponovno pa jih odprli šele pred nekaj dnevi, čeprav naj bi bila dela končana že zadnje dni avgusta. Starši so zato morali otroke voziti bodisi v Lendavo ali si poiskati nadomestno varstvo, od vodstva vrtca in občine pa so na sestanku terjali pojasnilo, zakaj dela niso bila opravljena pravočasno.

»Dela niso bila izvedena v času počitnic zaradi zasedenosti izvajalca del,« so zamudo pojasnili na občini. Obnova je lokalno skupnost stala skoraj 27 tisoč evrov. Vrtec na Hotizi obiskuje 32 otrok, njihovo število pa se bo kmalu še povečalo.
Igor Köveš, predsednik Krajevne skupnosti (KS) Hotiza, je povedal, da verjamejo pojasnilu občine, da je do zamika pri izvedbi del prišlo zato, ker je izvajalca težko dobiti, nima pa informacije o tem, kdaj so ga sploh začeli iskati. »Zdaj je važno le to, da otroci spet lahko obiskujejo domač vrtec, starši pa tudi pravijo, da so zadeve za nekaj časa urejene. Za nekaj časa zato, ker imamo obljubljeno gradnjo novega vrtca,« je dejal Köveš.

KS Hotiza je občini že poslala dopis, kjer pojasnjuje, zakaj potrebujejo nov vrtec, z razlogi so seznanili tudi svet staršev vrtca. Zgradba je namreč stara in obnova zato neracionalna, v njej pa je tudi premalo prostora za vse otroke. »Na Hotizo se, hvala bogu, mladi priseljujejo, zato imamo vsako leto več otrok,« je povedal sobesednik. Upajo, da bo naložba uvrščena v občinski proračun za novo obdobje, nov vrtec pa zgrajen v naslednjih petih letih.


Ob premajhni ter dotrajani stavbi je problem tudi premajhna zunanja površina za igrišče. »Mi bi postavili še kakšna igrala, vendar zaradi normativov za dodatna ni več prostora. Nekoč je bilo to, kar imamo, dovolj, zdaj pa naš vrtec ne ustreza več standardom in je prerasel svoj čas. Zato prosimo in zahtevamo, da se resno pristopi h gradnji vrtca na Hotizi,« še pove predsednik KS Hotiza.