vestnik

Na skupščini Pomgrada opravljen še zadnji korak pri delitvi

Majda Horvat, 7. 7. 2022
Nataša Juhnov
Iz enega Pomgrada sta nastala dva, oba za zdaj v rokah istih lastnikov ter vodstva. Fotografija je simbolična.
Aktualno

V tričlanski upravi družbe Pomgrad Naložbe z mandatom do prve skupščine Iztok Polanič, Simon Ravnič in Kristijan Ravnič

Družine Polanič, Horvat in Ravnič obvladujejo podjetja v pomembnih gospodarskih panogah za regijo, kot so gradbeništvo, živilskopredelovalna industrija in kmetijstvo. Zdaj med družbami potekajo pomembni premiki kapitala, v povezavi s tem pa tudi organizacijske spremembe. Opaznejša je delitev družbe Pomgrad, gradbeno podjetje, d. d., na dva dela, na gradbenega in nepremičninskega.


Drži, da so se pogoji poslovanja na tem področju v zadnjem obdobju bistveno spremenili, zelo jasne so tudi smernice nadaljnjega razvoja, zato so povsem realne odločitve lastnikov za spremembe ter pričakovanja, da bodo s temi potezami optimizirali poslovanje in vzpostavili boljšo organizacijo dela, predvsem pa dosegli uspešno poslovanje na dolgi rok. Tveganja pa so vedno povezana z odločitvami, tudi če sprememb ne bi bilo, tako za sam kapital kot za zaposlene v podjetjih in glede na pomen dejavnosti tudi za regijo. Zdaj je te mogoče pričakovati predvsem zaradi nepredvidljivih sunkov, ki jih vse pogosteje sprožajo globalizacijski tokovi.
Kot rečeno se je premoženje družbe Pomgrad, gradbeno podjetje, d. d., razdelilo na dva dela, na tistega, ki ostaja v gradbenem podjetju, ter na premoženje, ki je bilo preneseno na novoustanovljeno delniško družbo Pomgrad Naložbe, d. d. Prenos dela premoženja se je zgodil 10. maja, delnice novoustanovljene družbe pa pripadajo istim lastnikom v povsem istih deležih kot v Pomgradu.

Znano je že tudi, kdo bo v družbi Pomgrad Naložbe zasedel položaje v tričlanski upravi z mandatom do prve skupščine. To so Iztok Polanič, Simon Ravnič in Kristijan Ravnič. Tako so izglasovali na nedavni skupščini Pomgrada, na kateri so odločali in dali soglasje tudi za oddelitev. Ob tem pa ni mogoče spregledati, da naj bi po predlogu sklepa skupščine eno od mest v upravi nove družbe zasedla Simona Horvat, a je bil izglasovan nasprotni predlog delničarja Imo-real, po katerem je Horvatovo zamenjal Simon Ravnič.
Na skupščini so med drugim odločali tudi o delitvi bilančnega dobička, ki znaša skupaj 24,3 milijona evrov, od tega so 4,6 milijona evrov ustvarili v lanskem poslovnem letu. Ta pričakovano ostaja nerazdeljen. Po delitvenem načrtu družbe Pomgrad namreč 21,7 milijona evrov bilančnega dobička pripada družbi Pomgrad Naložbe, 1,4 milijona evrov pa je ostalo gradbenemu podjetju Pomgrad.
Nasprotni predlog sklepa je pri tej točki dalo Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), da bi si delničarji izplačali dividende v višini devet evrov bruto na delnico ali skupaj 7,3 milijona evrov. Predstavnika VZMD, ki ima v lasti 13 delnic (0,0017 odstotka kapitala), na skupščini Pomgrada ni bilo, sodelujoči pa so predlog združenja zavrnili.

Odločevalci 
Odločitve so na skupščini sprejemali Jožef Horvat, ki je na seji zastopal Imo-real s 67,93 odstotka kapitala, ob tem pa še lastni kapitalski delež (6,2 odstotka), Stane Polanič (19,55 odstotka) in Anton Ravnič, ki je zastopal družbo 3R (6,12 odstotka kapitala).