vestnik

Na soboški šoli bodo dogradili učilnice

Vestnik.si, 30. 11. 2022
Mestna občina Murska Sobota
Podžupan v opravljanju funkcije župana Zoran Hoblaj in direktor podjetja Lipa iz Lenarta Saša Horvat sta podpisala gradbeno pogodbo za dograditev učilnic na Osnovni šoli IV Murska Sobota
Aktualno

Podžupan v opravljanju funkcije župana Zoran Hoblaj in direktor podjetja Lipa iz Lenarta Saša Horvat sta podpisala gradbeno pogodbo za dograditev učilnic na Osnovni šoli (OŠ) IV Murska Sobota, ki je regijska šola za otroke s posebnimi potrebami.

Pri šoli bo tako zgrajen prizidek, prostori v njem pa bodo omogočili nadaljnji razvoj dejavnosti šole na poti k sodobnemu regijskemu centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebamim, prav tako so zaradi povečanja števila otrok nasploh in otrok s posebnimi potrebami dodatni prostori nujni. Šola se namreč že vrsto let sooča s prostorsko stisko, na šoli je trenutno 16 oddelkov. 

Glavni namen gradnje prizidka ob obstoječi šoli je tako zagotoviti prostorske pogoje, ki bodo omogočali izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v skladu s predpisanimi minimalnimi tehničnimi pogoji, standardi in normativi za opremo in prostore osnovnih šol. 

Prizidek bo energetsko učinkovit objekt v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah, prav tako bo zgrajen z naravi prijaznimi materiali boljše kakovosti, prostorsko in funkcionalno pa bo ustrezal veljavnim pravilnikom. 

Vrednost celotne investicije znaša 475.194,45 evra z davkom na dodano vrednost. Del sredstev, natančneje 270.062,44 evrov bo zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostali del bo zagotovila Mestna občina Murska Sobota. Začetek del je predviden v naslednjih del, zaključena pa bodo predvidoma prihodnje leto oktobra.