vestnik

Nagrajenci 19. praznika občine Veržej

Vida Toš, 27. 5. 2018
Vida Toš
Saša Seršen (na sredini).
Aktualno

Podeljena tri priznanja občine in priznanje župana. Nagrajenci so: Saša Seršen, Marko Rus, Moška vokalna skupina Kulturnega društva Slavko Osterc Veržej in Terme Banovci.

Župan Veržeja, Slavko Petovar je v svojem govoru med drugim povedal, da občina že dvajset let išče poti in ne izgovorov: “Že dvajset let soustvarjamo novo podobo naše lokalne skupnosti. Tudi nagrajenci, ki jim tokrat podeljujemo občinska priznanja, so pri svojem delu vedno iskali poti in ovire spreminjali v priložnosti. To so posamezniki in družbe, ki premočrtno hodijo po jasno začrtani poti na svojih področjih delovanja ne priznavajo ovir ampak prepoznavajo priložnosti.”


Petovar je podelil tri občinska priznanja in priznanje župana. Tega je prejel Saša Seršen, rejec konj kasačev in tekmovalec na kasaških dirkah, ki je prvič sedel na tekmovalni Sulky leta 1997 in na hipodromu v Ljutomeru odpeljal svojo prvo dirko. Doslej je imel 124 štartov, dosegel 6 zmag, 12 drugih in 19 tretjih mest. Vrhunec njegovega dosedanjega dela na področju kasaštva pa je bil naslov državnega prvaka v rejski dirki med dveletnimi kasači, ki ga je s konjem FJORI-jem osvojil petega novembra na hipodromu v Ljutomeru. Poleg aktivnega sodelovanja v kasaškem športu je Saša Seršen aktiven tudi v okviru Kasaške rejske organizacije Slovenije, ki izvaja rejski program na področju Slovenije, v Konjeniškem društvu Križevci in v Govedorejskem društvu Križevci-Ljutomer. Je pa vse to le njegov hobi, saj je Seršen naprej kmet, ki skupaj z družino kmetuje na 26 hektarjev veliki kmetiji.

7ec3764285659402e43df7a64ceb3289
Vida Toš
Marko Rus (na sredini).

Priznanje občine z denarno nagrado v letu 2018 je dobil Marko Rus. Marko Rus, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir meteorologije, se je po večletnem požrtvovalnem delu na področju folklorne dejavnosti, ohranjanja slovenskega ljudskega izročila ter nenehnega strokovnega izpopolnjevanja, povzpel v sam vrh poznavalcev slovenskih ljudskih plesov, kar je v letu 2014 potrdil tudi s pridobitvijo položaja strokovnega spremljevalca na srečanju odraslih folklornih skupin ter sedemkratno zaporedno uvrstitvijo Folklorne skupine Leščeček pod njegovim mentorstvom na državna tekmovanja, ki potekajo v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. V letu 2013 je skupina posebej s strani JSKD prejela zlato priznanje s pohvalo za kvalitetno delo skupine, v letu 2014 zlato priznanje s pohvalo za dovršeno postavitev in izvedbo spleta ‘Mlad´ga fanta pod odejo’, v letu 2016 z zlato priznanje s pohvalo za najbolj prepričljivo predstavitev v celoti in v letu 2017 zlato priznanje s pohvalo za glasbeno izvedbo. Marko Rus je avtor vseh omenjenih spletov. Od leta 2009 je Marko Rus tudi soustanovitelj in nepogrešljiv član Vokalne skupine Leščeček.

56d0fb9e97085396deb68296b207e49f
Vida Toš
Predstavnik Moške vokalne skupine Kulturnega društva Slavko Osterc Veržej (drugi z leve).

Prvo plaketo občine je dobila Moška vokalna skupina Kulturnega društva Slavko Osterc Veržej. Moška vokalna skupina KD Slavko Osterc Veržej letos praznuje 42 let. Ustanovljena je bila leta 1976, njen prvi vodja je bil Franjo Kozar. Kmalu je skupino prevzel Franček Rožmarič, ki je število pevcev zmanjšal na osem, v klasičen moški oktet. Po večletnem vodenju, je Rožmarč leta 1999 oktet predal profesorici glasbe Tatjani Rozmarič Poštrak. Ta je želela ohraniti dolgoletno pevsko tradicijo domačega kraja, zato je k sodelovanju povabila tudi mlajše člane. Tako je iz okteta nastala moška vokalna skupina. Trenutna sestava zajema tri starostne generacije, to so: Ivan Kapun, Franc Rautar, Alfonz Kiphut, Franc Novak, Ivan Rozmarič, Dušan Skuhala, Mihec Rozmarič, Alojz Pihler, Dejan Kolarič in Uroš Rozmarič. Njihov repertoar je širok, saj ga oblikujejo skladbe od renesanse do ljudskih pesmi vseh narodov, od klasicizma in romantike do sodobnikov. Posebno skrb namenjajo slovenski pesmi, tako ljudski kot umetni.

0ef1e52b5b40132c0d836b7429549346
Vida Toš
Predstavnika Term Banovci (levo od župana), prejemata občinsko priznanje.

Drugo plaketo občine Veržej pa so podelili Termam Banovci. Terme Banovci, ki imajo letos 50 let delovanja, so najpomembnejši gospodarski subjekt v Občini Veržej, s svojim delom na področju turizma pa veliko prispevajo k prepoznavnosti občine v Sloveniji in tudi širše. Začetek zgodbe o kopališkem turizmu v Veržeju sega v leto 1968, ko so strokovnjaki takratne INE NAFTE pri vrtanju namesto nafte odkrili termalno vodo. Takrat se je Stanovanjsko-komunalno podjetje Ljutomer odločilo postaviti manjši bazen, ki so ga odprli 28. julija 1968. V letu 1983 so odprli prvi naturistični kamp v Evropi in zraven njega postavili bazen. Danes so Terme Banovci skupaj s še štirimi termalnimi zdravilišči združene pod blagovno znamko Panonske terme v dejavnosti Turizem v poslovni skupini Sava.

18ac4756bf935a690d3331e5ecf669f6
Vida Toš
Občinski nagrajenci za leto 2018 v Veržeju.