vestnik

Naložbe v zdravstvo: Država bo dala 3,3 milijona evrov

M. H., 11. 6. 2022
Nataša Juhnov
Ocenjena vrednost investicije pri Zdravstvenem domu Murska Sobota je bila 1,5 milijona evrov z DDV, znesek državnega sofinanciranja bo 896 tisoč evrov.
Aktualno

Denar dobijo v Lendavi, Črenšovcih, Turnišču, Murski Soboti in Gornji Radgoni.

Pred zamenjavo vlade so sklepe o sofinanciranju prejele še preostale pomurske občine, ki so na razpis prijavile naložbo v zdravstveni dom, in sicer Občina Lendava za gradnjo prizidka pri Zdravstvenem domu (ZD) Lendava ter sanacijo obstoječih objektov, Mestna občina Murska Sobota za ZD Murska Sobota za nadzidavo osrednjega objekta, s katerim pridobijo prostore za deset splošnih in pet referenčnih ambulant ter skupne prostore, dvignili pa bodo tudi jašek za dvigalo, in Občina Turnišče za nadaljnjo obnovo zdravstvene postaje v Turnišču.

Občina Lendava je prijavila naložbo v višini 4,29 milijona evrov. Zanjo bo država prispevala 1,3 milijona evrov (pričakovali so 1,8 milijona evrov), razliko naj bi pokrila občina in ZD Lendava. Ocenjena vrednost investicije pri ZD Murska Sobota je bila 1,5 milijona evrov z DDV, znesek državnega sofinanciranja bo 896 tisoč evrov (pričakovali so 1,15 milijona evrov). Razliko bo v celoti zagotovil zdravstveni dom. Občina Turnišče bo za nadaljnjo obnovo zdravstvene postaje za gradbena dela prejela 147 tisoč evrov državnih sredstev (pričakovali so 160 tisoč evrov), ocenjena vrednost je 209 tisoč evrov. Ob tem občina načrtuje še ureditev parkirišča, kar bo v celoti njen strošek.

Kot smo že poročali, so med prvimi sklepe o sofinanciranju prejeli v Gornji Radgoni in Črenšovcih. Naložbo pri ZD Gornja Radgona, katere ocenjena vrednost je skoraj milijon evrov in pol, bo ministrstvo sofinanciralo v višini 751 tisoč evrov, kar je več, kot so pričakovali (predvideli so 678 tisoč evrov). Razliko bodo zagotovili občine ustanoviteljice zdravstvenega doma in javni zavod. V Gornji Radgoni bodo gradili in opremljali prostore za splošno in družinsko medicino, radiologijo in ultrazvočno diagnostiko, patronažno službo in preventivne dejavnosti. Gradnjo prizidka in obnovo zdravstvene postaje v Črenšovcih je v višini 1,2 milijona evrov prijavila tudi Občina Črenšovci. Od ministrstva je pričakovala 319 tisoč evrov sofinanciranja, prejela bo 317 tisoč evrov. Z novim prizidkom bodo pridobili 310 kvadratnih metrov in z rekonstrukcijo obstoječega objekta 185 kvadratnih metrov funkcionalnih prostorov. V naložbi je zajet tudi nakup notranje in medicinske opreme.