vestnik

(Naložbe v zdravstvu) V čakalnici še Lendava, Murska Sobota in Turnišče

M. H., 26. 5. 2022
Vanesa Jaušovec
Na razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023, ki je bil objavljen 19. januarja, je prispelo 52 vlog.
Aktualno

Pred menjavo vlade minister Janez Poklukar podpisal sklepa o sofinanciranju gradnje prizidka in preureditve prostorov ZD Gornja Radgona in zdravstvene postaje v Črenšovcih

Na razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023, ki je bil objavljen 19. januarja, je prispelo 52 vlog. Razpisanih je 17,5 milijona evrov v letu 2022 in 20 milijonov evrov v letu 2023, minister za zdravje Janez Poklukar pa je doslej podpisal 39 sklepov, od tega dva za naložbi v Pomurju. To sta gradnja prizidka in preureditev prostorov Zdravstvenega doma (ZD) Gornja Radgona in zdravstvene postaje v Črenšovcih, ki deluje v sklopu ZD Lendava.

Ministrstvo bo naložbo pri ZD Gornja Radgona, katere ocenjena vrednost je skoraj milijon evrov in pol, sofinanciralo v višini 750.829 evrov, kar je več, kot so pričakovali (predvideli so 678 tisoč evrov). Razliko bodo zagotovile občine ustanoviteljice zdravstvenega doma in javni zavod. V Gornji Radgoni bodo gradili in opremljali prostore za splošno in družinsko medicino, radiologijo in ultrazvočno diagnostiko, patronažno službo in preventivne dejavnosti. Naložba mora biti končana marca 2024.

Prizidek in obnovo zdravstvene postaje v Črenšovcih je v višini 1,2 milijona evrov prijavila tudi Občina Črenšovci. Od ministrstva je pričakovala 319 tisoč evrov sofinanciranja, prejela bo 317.760 evrov. Z novim prizidkom bodo pridobili 310 kvadratnih metrov in z rekonstrukcijo obstoječega objekta 185 kvadratnih metrov funkcionalnih prostorov. V naložbi, ki bo končana predvidoma decembra 2023, je zajet tudi nakup notranje in medicinske opreme.

zpcrensovci20
Majda Horvat
Država bo sofinancirala gradnjo prizidka ter obnovo obstoječih prostorov zdravstvene postaje v Črenšovcih, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Lendava.

Na sklep o sofinanciranju pa še vedno čakajo v Lendavi, Murski Soboti in Turnišču.


Občina Lendava je na razpis prijavila gradnjo prizidka pri ZD Lendava in sanacijo obstoječih objektov v višini 4,29 milijona evrov. Občina bi zagotovila 1,88 milijona evrov, država bi prispevala 1,79 milijona evrov in ZD Lendava 605 tisoč evrov.


ZD Murska Sobota je imel že pred objavo razpisa pripravljeno dokumentacijo za nadzidavo, s katero bi pridobili prostore za deset splošnih in pet referenčnih ambulant ter skupne prostore, dvignili pa bodo tudi jašek za dvigalo. Ocenjena vrednost investicije je 1,5 milijona evrov z DDV, znesek sofinanciranja bi bil 1,15 milijona evrov, razliko v višini 430 tisoč evrov z DDV pa bi v celoti zagotovil zdravstveni dom. Vlogo prijavitelja na razpis je prevzela Mestna občina Murska Sobota v soglasju oziroma po pooblastilu preostalih občin soustanoviteljic javnega zavoda.

Občina Turnišče je na razpis prijavila nadaljnjo obnovo zdravstvene postaje v Turnišču, za katero pričakuje sofinanciranje v višini 170 tisoč evrov, preostala sredstva bo zagotovila sama.

zdravstveni-domovi pomurje naložbe