vestnik

Namesto rešitve propad črenšovske kmetijske zadruge

Majda Horvat, 30. 6. 2020
Majda Horvat
Trgovina nekoč uspešne črenšovske zadruge je prazna, premoženje pa obremenjeno s hipotekami.
Aktualno

Na dvorišču črenšovske kmetijske zadruge se že nekaj časa ni dogajalo nič, potem pa so pred približno dvema tednoma opazili, da so na prikolice naložili in odpeljali ves material, ki je še ostal v skladišču trgovine.

To je pri ljudeh vzbudilo precejšnje zanimanje, saj prostori Splošne kmetijske zadruge (SKZ) Črenšovci že nekaj časa samevajo. Le od časa do časa pride nekdo, da pobere sporočila o prispelih poštnih pošiljkah, nataknjenih na žico ograje.
Odpeljala SKZ Ljutomer - Križevci
Blago je kupila SKZ Ljutomer - Križevci, je potrdil direktor zadruge Slavko Petovar, dogovor o nakupni pogodbi pa je, ker SKZ Črenšovci nima direktorja, sklenil s predsednikom upravnega odbora. To je od aprila lani Janko Podplatnik iz Ormoža, njegovo ime pa je povezano tudi z ljutomersko družbo Pomurske mesnine, ki je od decembra lani v postopku prisilne poravnave.
Petovar je še dejal, da SKZ Ljutomer - Križevci drugih načrtov s črenšovsko zadrugo nima, sicer pa bi, še pove, morebiten nakup težko izpeljali. Po javno dostopnih podatkih so namreč vse nepremičnine zadruge obremenjene s hipotekami, transakcijski računi pa blokirani, ob tem naj bi bilo še več drugih nejasnosti, povezanih s poslovanjem zadruge v zadnjih nekaj letih.
Slavičev nakup
Potem ko dogovori, da bi se povezali črenšovska in gornjeradgonska zadruga, niso prinesli rešitve, je prezadolženo črenšovsko zadrugo ob neizplačanih plačah zaposlenim ter neplačanih obveznostih do dobaviteljev decembra 2016 kupil Marko Slavič oziroma podjetje MS Ključarovci. Prleški podjetnik je vstopil v lastništvo zadruge s sto tisoč evri, kljub nekaterim pomislekom pa je bil svež kapital edina rešitev za njen obstoj. Posel je bil izpeljan ob pogoju, da zadrugo zapusti vseh osem takratnih članov. Kupec je pripeljal tri nove člane, kolikor jih je po zakonu o zadrugah potrebnih za ustanoviteljstvo, in okrepil poslovanje, hkrati pa prodal nepremičnine, ki jih je SKZ Črenšovci imela v Odrancih in Bistrici. Zadruga je tako leta 2017 ustvarila skoraj 2,8 milijona evrov prihodkov (leto prej 1,5 milijona evrov), bilančni dobiček je znašal 124 tisoč evrov. Še leta 2015 je bilančna izguba zadruge znašala dobrih 500 tisoč evrov.
Pol milijona posojila dal Ribniški sklad
V letu 2017 je črenšovska zadruga prejela tudi skoraj pol milijona evrov ugodnega posojila Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, ki je bilo zavarovano z vpisom hipoteke na nepremičnini. Prvi obrok glavnice bi morala poravnati januarja letos in zadnjega konec leta 2027. Tej zaznambi je sledilo še več plomb bank in drugih upnikov, prav tako je zaradi pravde vpisana prepoved odtujitve dela premoženja.
Sprememba lastništva torej črenšovski zadrugi, ki je imela v najboljših časih sredi devetdesetih let okoli 80 članov in blizu dvajset zaposlenih in je tudi zelo uspešno poslovala, ni prinesla rešitve. Interes za nadaljevanje zadružne dejavnosti na tem območju še vedno obstaja, vendar je to zdaj povezano z usodo zadružnih nepremičnin, ki jih imajo v rokah banke in drugi upniki.