vestnik

Takšne so novosti obhajanja svetih maš in drugih bogoslužij v slovenskih cerkvah

Vestnik, 1. 7. 2020
Nataša Juhnov
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Od danes, pa vse do preklica, veljajo nova navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije covid-19.

Slovenski škofje ordinariji so zaradi preprečevanja širjenja epidemije koronavirusa sprejeli dodatne preventivne ukrepe za obhajanje svetih maš in drugih bogoslužij v slovenskih cerkvah. Novosti v primerjavi s prejšnjimi navodili, ki so bila v veljavi od 2. do 30. junija, je kar nekaj. 

Verniki si bodo morali pri sveti maši in drugem bogoslužju takoj ob vstopu v cerkev nadeti zaščitno masko ter ohranjati medsebojno razdaljo 1,5 metra, zato lahko posledično zasedejo le vsako drugo klop. Zaščitno masko morajo nositi tudi bogoslužni delavci na koru, in sicer pevci, organisti in drugi glasbeniki. 

Pred deljenjem svetega obhajila si bo moral delivec razkužiti roke in ves čas nositi masko, prav tako si bo moral ob koncu deljenja svetega obhajila razkužiti roke. Maska je obvezna tudi za pobiralca darov vernikom. 

murska-sobota, cerkev-sv
Nataša Juhnov
Fotografija je simbolična.

Navodila priporočajo župnikom in duhovnikom, da tam, kjer je to mogoče, organizirajo maše na prostem, ki pa se je lahko udeleži do največ 500 vernikov, vključujoč ministrante, pevce, organiste, glavnega mašnika in somašnike. Maša na prostem je dovoljena pod prej navedenimi pogoji z upoštevanjem medsebojne razdalje 1,5 metra ter razkuževanjem rok. Če predpisane razdalje ni mogoče zagotoviti, morajo vsi prisotni nositi maske. 

murska-sobota, cerkev-sv
Nataša Juhnov
Fotografija je simbolična.

Pod posebnimi pogoji lahko poteka tudi zakrament svete spovedi. V spovednicah ga je dovoljeno podeljevati samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom ter če se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Navodila priporočajo, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v kapelah, v cerkvah in v veroučnih prostorih, ki pa jih je treba redno prezračevati, v vsakem primeru pa je treba zagotoviti spovedno tajnost. Spovedanec in spovednik morata izven spovednice ohranjati razdaljo 1,5 metra in nositi zaščitno masko.