vestnik

Nekateri roki za dijake in študente se iztekajo

A. N. R. R., 10. 8. 2018
Sašo Bizjak
Študentsko naselje v Mariboru, kjer je na voljo blizu 2500 ležišč.
Aktualno

V avgustu se iztečejo nekateri roki, do katerih morajo dijaki ali študente oddati vloge za dodeljevanje nekaterih štipendij, za sprejem ali bivanje v študentskih domovih in subvencije za študijsko leto 2018/2019. Bodite pozorni, da jih ne boste zamudili. Imate vso potrebno dokumentacijo?


Zadnji rok za posredovanje vloge za sprejem ali podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih v viskošolskih središčih in pri zasebnikih v tem študijskem letu je četrtek, 16. avgust 2018. To je tudi datum, do katerega lahko kandidati vložijo vlogo za pridobitev subvencije za bivanje v študentskih domovih in pri zasebnikih, kjer so še na voljo.


Subvencija za to študijsko leto v Ljubljani, na primer, je 21,50 evrov za bivanje v študentskih domovih in 32 evrov pri zasebnikih. Za bivanje pri zasebnikih je letos razpisanih 375 ležišč za podaljšano bivanje v Ljubljani, naj ob tem še opozorimo, da subvencije za tiste, ki bodo prvo leto bivali pri zasebnikih letos več niso razpisana.

99d0703ac296bd0fe5a806a4678d88ff
Foto Zauneker
Roki za oddajo vlog za štipendije, za katere lahko zaprosijo dijaki in študentjke, so različni.

Kar se rokov za oddajo vlog za štipendije za dijaki in študente tiče, pa so ti različni, zato morate biti nanje še posebno pozorni. Dijaki in študente lahko kadarkoli med šolskim oziroma študijskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Posredujejo jo pristojnemu Centru za socialno delo. Kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, štipendija pripada z naslednjim mesecem po vložitvi popolne vloge.

dbd8bff3df0b0af7adfb843d181597ad
Violeta Vatovec Einspieler
Subvencij za bivanje pri zasebnikih vse manj.

Vlogo za Zoisovo štipendijo morajo dijaki oddati do 5. septembra, študentje pa do 5. oktobra, pošljejo pa jo na Javni štipendijski sklad, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Na tem naslovu pa so razpisane tudi štipendije za deficitarne poklice, ki si jo lahko pridobijo dijaki, ki bodo v tem šolskem letu obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Na seznamu je v letošnjem šolskem letu kar 25 poklicev, to štipendijo pa lahko kandidat prejema hkrati z državno štipendijo. Poleg tega je na spletni stani tega sklada razpisanih še več drugih štipendij.

Na spletnih straneh vseh teh ustanov in Ministrstva pa šolstvo pa kandidati najdejo tudi vse podrobnosti in natančnejša navodila.

Robert Balen
Vlogo za bivanje v študentskem domu morajo študentje pravočasno oddati.