vestnik

Nezakonito snemanje v Murski Soboti? 

Andrej Bedek, 24. 10. 2017
Nataša Juhnov
Je za vrati skladišča murskosoboškega območnega združenja Rdečega križa v Lendavski ulici morda prišlo do nezakonitega snemanja uslužbenca mestne občine? 
Aktualno

Prijavitelj, uslužbenec Mestne občine Murska Sobota, občinski upravi očita, da je dopustila nezakonito snemanje delovnih prostorov v zaklonišču v Lendavski ulici – Informacijski pooblaščenec je že končal postopek in odločil, da je bilo snemanje zakonito.

Žarko Bejek, vodja okrožnega državnega tožilstva Murska Sobota, je potrdil, da so v reševanje prejeli ovadbo, ki govori o domnevno nezakonitem snemanju v prostorih zaklonišča v Lendavski ulici 53 v Murski Soboti, kjer Rdeči križ skladišči humanitarno pomoč, objekt pa je v lasti murskosoboške občine. Kaj bo storilo tožilstvo, bo po Bejekovih besedah »odločil tožilec, ki mu bo zadeva dodeljena«. Običajno ovadbo, ki jo vložijo fizične osebe, kot se je zgodilo v tem primeru, najprej tožilci proučijo, nato pa odstopijo kriminalistični policiji, ki začne zbirati obvestila in opravljati razgovore.

Prijavitelj: Sem žrtev nezakonitega snemanja

V ovadbi je prijavitelj (ime in priimek sta znana uredništvu, op. p.) Mestni občini Murska Sobota (MOMS) pripisal očitek, da je med 15. februarjem in 30. majem 2016 v prostorih zaklonišča v Lendavski ulici 53 »dopustila nezakonito snemanje uslužbenca MOMS s kamero, ki je bila postavljena v notranjosti objekta ob dvižnih vhodnih vratih, ob tem pa delavca o tem ni obvestila, niti ni v prostorih zaklonišča izobesila obvestila, da je objekt pod videonadzorom, tega obvestila pa ni bilo niti pred vhodnimi vrati«.
24. maja lani je domnevno nezakonito sneman uslužbenec fotografiral kraj, kjer je bila kamera, prav tako je posnel fotografije zakloniščnih sten, s katerih je razvidno, da ni nobenih obvestil. Fotografije je prijavitelj priložil ovadbi, kot tudi naročilnico za montažo kamere, ki jo je podpisal direktor občinske uprave MOMS Srečko Đurov, in račun za demontažo naprave. Za videonadzor zaklonišča v Lendavski ulici je MOMS odštela nekaj manj kot 800 evrov.
Šest dni po razkritju je bila kamera odstranjena – še danes je v hrambi na MOMS –, ko pa je domnevno prizadeti uslužbenec MOMS 8. decembra lani na kolegiju pri direktorju Đurovu postavil vprašanje, kakšne so bile ugotovitve videonadzora in ali je bil sploh zakonit, naj ne bi dobil konkretnih odgovorov. »Svoje delovne naloge opravljam še v šestih zakloniščih v MOMS, za katera pa nimam zagotovila, da se tam ne izvaja videonadzor. Prepričan sem, da se je zgodil poseg v mojo zasebnost z ogledom posnetkov, na katerih sem, povrhu pa je te posnetke pregledovala oseba z MOMS, ki za to ni bila pooblaščena,« je v ovadbi še zapisal uslužbenec MOMS.

732c541e701bf1e5976cebab0bd88461
Vestnik
Občinski uslužbenec vložil ovadbo zaradi domnevno nezakonitega snemanja.

Informacijski pooblaščenec: Videonadzor bil zakonit

Februarja letos je žrtev domnevno nezakonitega snemanja v zaklonišču zadevo prijavila informacijskemu pooblaščencu (IP). V postopku je pooblaščenec ugotovil, je bil videonadzorni sistem postavljen za zakonit namen, dopusten po zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), in sicer za namen varovanja premoženja ob utemeljenem sumu kraje humanitarne pomoči.
Po ugotovitvah IP prostor v zaklonišču MOMS v brezplačno uporabo odstopa območnemu združenju Rdečega križa Murska Sobota (OZRKSMS) za namen skladiščenja pomoči: »OZRKSMS je MOMS obvestil o sumu kraje, zaradi česar je bil januarja 2016 organiziran posvet, ki so se ga udeležili predstavniki MOMS, OZRKSMS in policije. Ta je predlagala uvedbo videonadzora v omenjenih prostorih z namenom varovanja premoženja. Videonadzorni sistem je, kot izhaja iz dokazil, 15. februarja 2016 namestila zasebna varnostna služba iz Maribora, 30. maja 2016 pa je bil videonadzorni sistem odstranjen.«
Možnost ogleda posnetkov je imel po odgovorih IP »le za to pooblaščeni zaposleni na OZRKSMS. Kot izhaja iz dokazil, je OZRKSMS o izvajanju videonadzora ustrezno obvestil svoje zaposlene, katerih delovne naloge so potekale na območju izvajanja videonadzora. Prav tako je bil o tem obveščen predstavnik MOMS in policije. V zvezi z obvestilom o izvajanju videonadzora, ki mora biti skladno s 74. členom ZVOP objavljeno na kraju izvajanja videonadzora, da se lahko z njegovim obstojem seznanijo tudi morebitne druge osebe, ki vstopajo v videonadzorovano območje, je IP ugotovil, da iz izkazanih dokazil izhaja, da je ustrezno obvestilo obstajalo in da naj bi bilo nameščeno na kraju izvajanja videonadzora, in sicer na steni v prostoru zaklonišča«.
Ker IP tako ni našel dokazov o kršitvi določb ZVOP, je postopek inšpekcijskega nadzora ustavil.

MOMS: Tožilstvo bo ugotovilo enako

Vida Lukač je na naše poizvedovanje, ali so seznanjeni z vloženo ovadbo, odgovorila, da na MOMS »nočemo ugibati, kdo bi lahko vložil prijavo na tožilstvu in informacijskemu pooblaščencu. Smo pa prepričani, da bo tožilstvo prišlo do enakih ugotovitev. Menimo, da je bilo ukrepanje nujno, glede na dosežen rezultat, to je zaščiteno premoženje Rdečega križa, pa povsem upravičeno. Kraja je nedopustna sama po sebi, ker pa gre za stvari humanitarne organizacije, je dejanje še toliko bolj sprevrženo in nesmiselno«.
Uslužbenka v kabinetu župana MOMS je povzela, da jih je OZRKSMS obvestilo o sumu kraje pomoči v prostorih, ki so v lasti MOMS: »Sklican je bil posvet, na katerem so sodelovali predstavnik MOMS, zaposleni na OZRKSMS in predstavnik Policijske postaje Murska Sobota. Dogovorjeno je bilo, da se vzpostavi videonadzor pooblaščene varnostne službe. Ker gre za prostore MOMS, je OZRKSMS pisno zaprosilo za montažo videonadzora z razlogom, da se zaščiti humanitarna pomoč. Na podlagi zaprosila je pooblaščena varnostna služba izvedla montažo videonadzora, ki se je po navedbah službe izvajal krajše obdobje.«
Na vprašanji, kdo na MOMS je konkretno vedel za ta videonadzor in koga vse od zaposlenih na občini so seznanili s snemanjem, je Lukačeva le odgovorila, da prostor za skladiščenje humanitarne pomoči, ki je v zaklonišču, ni javni prostor in je zaprt: »Do njega imajo dostop predvsem zaposleni v OZRKSMS, ki so bili obveščeni o videonadzoru, s čimer jih je seznanil OZRKSMS. Prav tako so bili prostori ustrezno označeni, kar je tudi ugotovil IP.«
Očitek, da je nekdo morda nepooblaščeno gledal posnetke snemalne naprave, ki je posnela enega od uslužbencev MOMS, pa so na MOMS odločno zavrgli: »Nihče na MOMS ni dostopal do videonadzornega centra ali kakršnih koli posnetkov. Ker so nam iz OZRKSMS sporočili, da v tem času ni bilo neskladnosti pri zalogi humanitarne pomoči, smo zahtevali, da se oprema za videonadzor odstrani.«
Albina Knapp, sekretarka OZRKSMS, je pojasnila, da v zaklonišču hranijo humanitarno pomoč. Ker se je pojavil sum, da prihaja do tatvin, »smo MOMS prosili, da z ustreznimi ukrepi zaščiti pomoč, ki je v skladišču, ki je v lasti MOMS«. Sumi, da se dogajajo kraje, se naposled niso izkazali za utemeljene, ker pa torej ni zmanjkalo nobeno živilo za socialno ogrožene, tako Knappova, »nihče ni pregledoval posnetkov, niti jih nismo nikomur poslali«. Sekretarka je še zatrdila, da so bili z uvedbo videonadzora seznanjeni vsi zaposleni na OZRKSMS in da je bilo obvestilo izobešeno v notranjosti njihovega skladišča v objektu zaklonišča v Lendavski ulici 53.
Kaj zdaj berejo drugi