vestnik

Nič več zastonj vadbe v Radencih 

Bernarda B. Peček, 26. 2. 2018
Bernarda B. Peček
Večnamenska športna dvorana Radenci ne bo več na voljo brezplačno. 
Aktualno

Za brezplačno uporabo športne dvorane in športno-rekreacijskega centra ni pravne podlage

Ne gre za nobeno zamero občinskega vodstva ali nagajanje, so nam zagotovili v Občini Radenci, ampak zgolj za upoštevanje mnenja nadzornega odbora, da za brezplačno uporabo večnamenske športne dvorane ni zakonske oziroma pravne podlage. Zato je Zavod za turizem in šport (ZTIŠ) Radenci, ki upravlja to dvorano, konec januarja letos sprožil pobudo za razveljavitev spornega sklepa občinskega sveta Občine Radenci iz junija 2013.


Nadzorni odbor Občine Radenci je konec lanskega septembra opravil nadzor finančnega načrta in zaključnega računa ZTIŠ Radenci, pri čemer je zahteval tudi pravno podlago za brezplačno uporabo večnamenske športne dvorane. Sklep občinskega sveta naj ne bi bil zadostna pravna podlaga, saj je v nasprotju z določbami zakona in uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Prav tako pa ne pomaga niti sklep iz marca 2015, ki ga je sprejel svet zavoda ZTIŠ Radenci in s katerim so določili, da se na prireditvah, katerih soorganizator je ZTIŠ, najemnina ali uporabnina za športne objekte ne zaračunava.

e86ec004422d2214da1903a78078e99b
Pixabay
V Radencih bodo zdaj za igranje košarke plačali.

»Ne glede na sklenjeno pogodbo o brezplačni uporabi in ne glede na sprejeti sklep občinskega sveta o brezplačni uporabi zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti jasno določa, da morajo uporabniki, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, poravnati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Nadzorni odbor ugotavlja, da v primeru oddaje terminov v športni dvorani ne gre za nepremično premoženje občine, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik.

eb261beea3648db301c330ca0e3bca9e
Igor Napast
Odbojka je priljubljen šport med mladimi.

Nadzorni odbor predlaga občinskemu svetu Občine Radenci, da se potrebna sredstva za najem dvorane zagotovijo v proračunu občine v sklopu javnega razpisa za dodelitev denarnih sredstev, ki bodo namenjena za kritje stroškov športnim društvom v občini, ki imajo sedaj odobreno brezplačno uporabo večnamenske dvorane,« so zapisali v obrazložitvi sklepa, s katerim so črtali odstavek v sklepu, sprejetem junija 2013, ki odobrava brezplačno uporabo dvorane in športno-rekreacijskega centra za Nogometni klub Slatina, OŠ Radenci in Društvo prijateljev mladine (za potrebe pustovanja).

Pixabay
Odbojkarska in rokometna žoga samevata.