vestnik

Nov predlog krovne turistične organizacije

Timotej Milanov, 2. 10. 2018
Nataša Juhnov
Direktor Term Vivat Metod Grah predseduje odboru za turizem PGZ, v katerem so pripravili predlog po meri gospodarstva.
Aktualno

Poleg aktivnosti, ki jih v zvezi z ustanavljanjem tovrstne institucije izvaja Prleška razvojna agencija, se je pojavil še predlog gospodarske zbornice

Pomurje še vedno nima krovne turistične organizacije, ki bi skrbela za povezovanje vseh regijskih igralcev v panogi in promocijo pokrajine v tujini. Že nekaj časa aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo tovrstne institucije po vzoru regionalnih destinacijskih organizacij (RDO) izvaja Prleška razvojna agencija (PRA), ki jo vodi Goran Šoster. Sedaj pa so svoj predlog za ustanovitev krovne regijske turistične organizacije pripravili še v odboru za turizem pri Pomurski gospodarski zbornici (PGZ), ki ga vodi direktor Term Vivat Metod Grah. »Gre za predlog organiziranosti, ki ga kot najboljšega vidimo gospodarstveniki,« pravi. Kot opozarjajo, v Pomurju deluje več s turizmom povezanih organizacij, kot so občinski turističnoinformacijski centri, Pomurska turistična zveza in posamezne turistične organizacije. Med temi organizacijami po njihovem mnenju ni ustrezne povezanosti in koordinacije, s tem pa tudi ne učinkovitosti ali odgovornosti.


»Projekt smo predstavili županom, in sicer tistih občin, ki ustvarijo več kot 90 odstotkov prihodkov od turistične takse.« A za zdaj velikega zanimanja med temi župani po besedah Graha ni bilo. »Skrajno neodgovorno je od županov, ki imajo pred volitvami polna usta tega, kaj bi bilo treba narediti, ko pa se je treba česa lotiti, jih ni od nikoder.« Sam je že sklical dva sestanka, na obeh je bil edino župan Moravskih Toplic Alojz Glavač. »Pomurje je edina regija, ki še nima ustrezno organizirane vodilne turistične organizacije (RDO), kot to določa sprejeta strategija razvoja slovenskega turizma do leta 2021, ki bo partnersko sodelovala s Slovensko turistično organizacijo (STO) pri vključevanju vsebin RDO v vse promocijske kanale STO, oblikovanju partnerskih aktivnosti in sodelovanju na namenskih razpisih …,« še poudarjajo gospodarstveniki. Z ustanovitvijo tovrstne organizacije želijo med drugim povezati vse deležnike v pomurskem turizmu, razvijati inovativne turistične produkte, olajšati regijsko povezovanje in povečati prepoznavnost regije.

243d5ed981c730cfcee5475569cb4a0f
Nataša Juhnov
Direktor Prleške razvojne agencije Goran Šoster upa, da bodo uspeli najti kompromisni predlog.

Pri tem so predvideli tudi način financiranja nove organizacije. To bi potekalo s pomočjo zbrane turistične takse, in sicer tako, da bi ustanovni člani združenja povečali turistično takso za 25 centov, preostale občine pa bi plačale letni pavšalni znesek v višini 1500 evrov. Tudi odločanje v združenju bi se izvajalo na podlagi zbrane takse - več pobranega denarja, večja moč odločanja torej. Medtem bi pridruženi člani imeli pravico do storitev, ki jih bo izvajala organizacija, ne bi pa imeli upravljavskih pravic. V upravnem odboru bi sedeli predstavniki turističnega gospodarstva. Po predlogu bi bila nova institucija organizirana v obliki gospodarskega interesnega združenja, ki bi ga ustanovile občine Moravske Toplice, Radenci, Lendava, Veržej, Ljutomer in Murska Sobota, ki so v preteklem letu ustvarile 99,63 odstotka turistične takse v regiji. Tudi ta organizacija bi imela sedež v paviljonu Expano, kakor je načrtovano za organizacijo, katere ustanovitev pripravlja PRA. Direktor PRA Šoster upa, da se bodo vsi vpleteni na koncu uspeli poenotiti okoli kompromisnega predloga. »Z vsebinskega vidika smo še vedno oboji daleč vsaksebi, gre za dve različni poti k istemu cilju.«

Več v novem Vestniku