vestnik

Sprejeli nov zakon, ki omogoča dodatke najranljivejšim skupinam. Preverite, katerim in koliko dodatka bodo prejeli. Podaljšani tudi turistični boni

Vestnik, 19. 11. 2021
Pixabay
Fotografija je simbolična
Aktualno

Današnja novinarska konferenca je bila namenjena predstavitvi predloga zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 in omilitev njegovih posledic, ki ga je sprejela vlada. Predstavila sta ga minister za finance Andrej Šircelj in minister za zdravje Janez Poklukar.

Vlada je na včerjašnji seji sprejela poseben zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje epidemije in omilitev njenih posledic, s katerim bo pomagala najbolj ranljivim ciljnim skupinam z izplačilom posebnim dodatkov. Upokojenci, ki imajo nižjo pokojnino od 510 evrov, se izplača enkraten dodatek v višini 300, za upokojence, ki imajo pokojnino med 510 in 612 evrov, se izplača enkraten dodatek v višini 230 evrov, in upokojencem, ki imajo pokojnino med 612 in 714 evrov, se izplača enkraten dodatek v višini 130 evrov. Izplačilo bo predvidoma izvedeno decembra s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Finančni učinek zakona je ocenjen na 180 milijonov evrov. 

Enkratni dodatek bo izplačan tudi kmetom, in sicer bodo kmetje, ki ne presegajo 519 evrov mesečne pokojnine, prejeli 150 evrov. Prav tako se predlaga dodatek za invalide v višini 150 evrov. Upravičenci do dodatka so osebe, ki imajo prebivališče v Sloveniji, ki niso prejeli dodatka za pupokojence in emsečni dohodki niso presegli 581, 2 evra in do na dan uveljavitve zakona dopolnili 65 in so člani kmetije. 

Poseben dodatek, ki se bo izplačal na dnevni osnovi, bodo prejeli tudi prostovoljci, ki so se odločili pomagati v zdravstvenih ustanovah, in sicer pripadniki civilne zaščite, ki bodo prejeli dodatek v vipini 30 evrov, ter študentje in dijaki, ki bodo prejeli dodatek v višini 25 evrov. Predvideva se tudi plačilo samostojnim podjetnikom, kmetom in družbenikom iz enoosebne družbe, ki so v karanteni ali so v karanteni njihovi otroci, v tem primeru se jim izplača dodatek v višini 250 evrov za 10 dni oziroma 500 evrov za 20 dni oziroma 750 evrov za en mesec. 

"V preteklih dneh je bilo veliko povedano o investicijah in o gospodarskem ter socialnem položaju, ki ga spodbujamo s tem, da dodatno investiramo. Tu so določene spremmbe zakonov, ki omogočajo dodatno spodbujanje investicij in koordinacij do konca leta 2022. Občine, ki so največji investitor pri nas, je v skladu z zakonom omogočeno plačilo za določene storitve, ki jih opravljajo gospodarske družbe, da se te storitve plačajo vnaprej, torej s predplačilom. Uvajajo se dodatne določbe, ki se nanašajo na oprostitev plačila carine oziroma davka na dodano vrednost za uvoženo blago, mislimo predvsem na blago, ki se uporaablja v medicinske in zaščitne namene pri preprečevanju covida. Govorimo torej o pomembnem segmentu, to je gospodarstvo. S tem se bo omogočil nakup hitrih testov oz. povrnitev stroškov zanje, podaljšujemo pa tudi koriščenje turističnih bonov do 20. 6. 2022, večnamenski boni so lahko podaljšani le s sklepom vlade," je še povedal Šircelj.

andrej sircelj-sta
STA
Minister Andrej Šircelj poudarja, da gre zelo verjetno za hujšo krizo, kot je bila leta 2009.

Zakon ureja tudi določena vpršaanja, povezana s šolstvom. Študentom se omogoči delo v izobraževalnih zavodih, omogoči se jim tudi elektronski vpis za leti 2022 in 2023. V tem zakonu je navedena tudi pravna podlaga za urejanje življenja, zbiranja ljudi, izvajanja storitev z odloki, kar pomeni, da zakon daje pravno podlago vladi, da na podlagi strokovnih ocen posebne komisije, organizirane v okviru ministrstva za zdravje (MZ), lahko ureja te zadeve z odloki za največ 15 dni. O tem mora obvestiti državni zbor, če pa predlaga ponovitev nekega ukrepa, mora predhodno vprašati strokovno komisijo na MZ. 

Zdravstveno področje je predstavil Poklukar. 

Ministrstvo za zdravje daje možnost vsem delodajalcem na področju zdravstvene službe, da odredijo prednostno razporejanje kadra glede na izkazane ukrepe, ukrep začasnega preprazporejanja se podaljšuje do 30. 6. 2022. Glede nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, ki se že izvaja, so predlagali zakonsko spremembo, ki dodatno upošteva čakalni seznam čakajočih nad dopustno čakalno dobo še v šestem in devetem mesecu razpisa. Tako bomo izboljšali večjo dostopnost do zdravstvenih storitev. Podaljšujemo financiranje telemedicinske obravnave do 30. 6. 2022. 

janez poklukar ukom
Ukom
Minister za zdravje Janez Poklukar

Podaljša se ukrep o upravičeni bolniški odstostnosti brez potrdila o upravičeni zadržanosti, z možnostjo podaljšanja za tri mesece, in sicer do 28. 2. 2022 na podlagi sklepa vlade. Potrdilo izda osebni zdravnik za tri zaporedne dni, največ enkrat v koledasrkem letu, namen pa je razbremeniti družinske zdravnike. Podaljšuje se obdobje izrabe še neizrabljenega dopusta iz leta 2020, izrabiti ga bo moč do 1. 4. 2022, dopust iz leta 2021 pa do 30. 12. 2022. 

Uvaja se povračilo škode tistim upravičencem, ki so bili cepljeni in jim je nastala škoda za zdravje. Do odškodnine so upravičeni tudi ožji družinski člani. Komu odškodnina pripada, sklene posebna komisija, minister pa sprejme sklep. 

"Naša strokovna skupina je presojala ukrepe, predlagala študij na daljavo, vendar se ta teden z vidika izvajanja samotestrianja v vseh segmentih šolstvaza ta ukrep nismo odločili. Hkrati smo povzali, da se odredi delo od doma tako v javni upravi kot v gospodarstvu. Javni promet mora urediti striktno preverjanje pogoja PCT, v kolikor ne bo prišel na pričakovano raven, se lahko zgodi, da bomo oomejili zasedanost kapacitet v prometu," je še dodal Poklukar.