vestnik

Investicije v Gornji Radgoni: novo krožišče in skulptura

Maja Hajdinjak, 30. 8. 2022
Maja Hajdinjak
Krožišče v Gornji Radgoni pri Maximusu. Takšna je njegova trenutna podoba.
Aktualno

Pogodbena vrednost je bila slabih 800 tisoč evrov, a to ni končni znesek – Okrog ziplina še več odprtih vprašanj

V Gornji Radgoni so končali gradnjo krožišča v središču mesta. Dela je izvajalo podjetje GMW, d. o. o., iz Turjanec, ki je v prejšnjem tednu dokončevalo še manjša dela.

Kot so sporočili iz Občine Gornja Radgona, končna vrednost investicije še ni znana. Določena bo na podlagi končnega obračuna med izvajalcem del in odgovornim nadzornikom Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), ki je tudi glavni investitor gradnje, v manjšem deležu pa kot soinvestitor nastopa Občina Gornja Radgona. Pogodbena vrednost, ki sta jo dorekla DRSI in GMW, je bila 770 tisoč evrov, od tega je sofinancerski delež Občine Gornja Radgona znašal nekaj več kot 120 tisoč evrov. 

Hkrati z gradnjo krožišča se na površinah v središču mesta izvajajo tudi razna vzdrževalna dela, pohodne površine na pločnikih se oblagajo z novim betonskim tlakovcem, na novo bo urejena tudi okolica spomenika NOB. Vsa ta dela bodo dokončana predvidoma do konca septembra.

V sklopu gradnje krožišča se izvaja tudi obnova kulturnega spomenika, kužnega znamenja, ki stoji v neposredni bližini krožišča. Izvajalec restavratorsko-konservatorskih del je Restavratorstvo Rus s Ptuja. Tudi obnova spomenika, ki bo stala 12 tisoč evrov, bo končana pred oktobrom.

gornja-radgona, krožišče
Maja Hajdinjak
Končna vrednost investicije bo znana na podlagi končnega obračuna med izvajalcem del in odgovornim nadzornikom.

Letos še modernizacija cest

Občina v tem letu načrtuje še nekaj drugih investicij. Za modernizacijo občinskih cest je v občinskem proračunu namenjenih nekaj več kot milijon evrov, slaba dva milijona evrov pa sta namenjena širitvi industrijske cone v Meleh, prenova javne razsvetljave pa naj bi občino stala 95 tisoč evrov. V proračunu je 270 tisoč evrov namenjenih še za mrliško vežico v Negovi. Tolikšna je celotna vrednost projekta, dela pa se bodo izvajala po fazah.

V začetku leta je direktor Radgonskih goric Borut Cvetkovič za Vestnik povedal, da so z Občino Gornja Radgona in avstrijsko Radgono začeli projekt vzpostavitve ziplina, ki naj bi bil speljan z radgonskega gradu do avstrijske Radgone. Načrtovano naj bi bilo, da bi ga odprli naslednje leto spomladi. V zvezi s tem projektom smo povprašali Občino Gornja Radgona in sporočili so nam, da je »več vprašanj v zvezi z ziplinom še odprtih in v fazi razgovorov, zato še ne moremo dati odgovora na to vprašanje«.

Uredili kolesarske poti in rekreacijsko 

Občina Gornja Radgona je letos izvedla kar nekaj investicij. Med njimi je ureditev kolesarskih poti v Gornji Radgoni v vrednosti 370 tisoč evrov, uredili so tudi večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona, vrednost te je bila slabih pet milijonov evrov, in krožno rekreacijsko pot Strmina v vrednosti 82 tisoč evrov. Občina je investirala tudi v nadgradnjo vodovodnega sistema C (2. faza), vrednost te investicije je 115 tisoč evrov. 

Skulptura v krožišču drugačna od načrtovane

Občina je pristopila tudi k umestitvi skulpture v krožišče pri trgovskem centru Maximus, vendar bo izvedena drugače od predvidene in že večkrat predstavljene javnosti.

Prvotna ideja je bila v obstoječe krožišče umestiti skulpturo, sestavljeno iz več plasti (nadstropij) lesenih plošč organskih amebičnih oblik, ki druga na drugi prehajajo v vrh skulpture in s posnemanjem oblike gričev simbolizirajo značilno krajino Slovenskih goric.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v občini, so zaradi drastičnega povečanja cen materialov morali to prvotno zasnovo skulpture prilagoditi višini proračunske postavke za ta namen. Spremenjena idejna zasnova, katere avtorici sta Vera Šinko in Saša Bezjak, predvideva drugačno izvedbo skulpture – ta bo iz skale tonalit, v katero se bo vstavila kovinska spirala, ki predstavlja zlati rez. Zlati rez je najlepši in najbolj skladen odnos dveh različnih količin, ki ga najdemo tako v naravi kot tudi v človeku, so zapisali. Pred skulpturo, gledano iz smeri Avstrije, je predvidena postavitev kovinskega napisa Gornja Radgona. Skulptura in napis bosta osvetljena z vseh strani. Okrog skulpture se bo na enakomerni razdalji posadilo osem borovcev.

Vrednost vseh del je okoli 18 tisoč evrov, del sredstev je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvajalec del je Gradbeništvo Kaučič, ki bo dela dokončalo do jeseni.

krožišče gornja-radgona investicije
Kaj zdaj berejo drugi