vestnik

Novo osebno izkaznico naročite pravočasno. Po pomurskih UE smo preverili, koliko ljudi na njihovem območju mora letos naročiti novi osebni dokument

Ines Baler, 2. 5. 2022
Vanesa Jaušovec
Upravna enota
Aktualno

Na upravnih enotah v Pomurju že zaznati povečan obseg dela. Do konca julija bo potekla veljavnost 170 tisoč osebnih izkaznic.

Do konca letošnjega leta bo potekla veljavnost dobrih 256 tisoč osebnih izkaznic, okoli 140 tisoč slovenskim državljanom pa je potekla v času strožjih ukrepov proti širjenju koronavirusa in jih zaradi dejstva, da so lahko uporabljali pretečeno izkaznico, še niso nadomestili z novo. Na upravnih enotah (UE) zaradi zamenjave dokumentov v prihodnjih mesecih pričakujejo povečan obseg dela, zato že vpeljujejo dodatne uradne ure. Po podatkih ministrstva za javno upravo bo največ izkaznic poteklo aprila (okoli 33 tisoč), maja (okoli 40 tisoč), junija (okoli 54 tisoč) in julija (okoli 50 tisoč). 

upravna-enota, osebne-izkaznice, potne-listine
Vanesa Jaušovec
Upravna enota

Po pomurskih UE smo preverili, koliko ljudi na njihovem območju mora letos naročiti novo osebno izkaznico. Konec marca so se začele izdajati biometrične izkaznice, ki imajo 34 zaščitnih elementov in stanejo 29,53 evra, kar je slabih enajst evrov več kot stare. UE Ljutomer odgovarja, da bo na njihovem območju do konca leta potekla veljavnost 3081 osebnih dokumentov. »Zaradi menjave dokumentov je pričakovano občutiti povečan obseg storitev,« pravijo in dodajajo, da so zaradi lažje dostopnosti storitev že konec marca spremenili delovni čas. Podaljšali so uradne ure, tako da začnejo ob 7.30., tako kot na preostalih enotah pa so jih uvedli tudi ob četrtkih med 8. in 15. uro. »V maju načrtujemo delovno soboto 14. 5., uradne ure bodo od 8. do 12. ure,« so dodali. Na ta dan bodo odprte vse slovenske enote. Čas od oddaje vloge do izdelave dokumenta je trenutno deset delovnih dni, na ljutomerski UE pa še poudarjajo, da lahko stranka vloži vlogo za nov osebni dokument kadar koli pred iztekom veljavnosti. Okoli deset odstotkov strank si je pri njih že dalo zamenjati navadno osebno izkaznico za biometrično, kljub temu da veljavnost dokumenta še ni potekla. 

Konec marca so se začele izdajati biometrične izkaznice, ki imajo 34 zaščitnih elementov in stanejo 29,53 evra, kar je slabih enajst evrov več kot stare.

Povečan obseg dela zaradi izdaje novih osebnih izkaznic, pa tudi zaradi zamenjave starih vozniških dovoljenj, ki jih morajo državljani zamenjati do januarja prihodnje leto, opažajo tudi na UE Lendava. Podatka, koliko osebam na njihovem območju bo letos potekla osebna izkaznica, nimajo, jim pa predlagajo, da se oglasijo dva do tri tedne pred potekom in da izberejo manj obremenjene delovne dni. To sta na primer torek in četrtek. »Stranke lahko obiščejo tudi naše krajevne urade v Črenšovcih, Dobrovniku, Turnišču in Veliki Polani, kjer lahko zaprosijo za novo osebno izkaznico ali potni list. Za novo vozniško dovoljenje pa lahko zaprosijo samo na sedežu UE v Lendavi,« so pojasnili. 

Prednostna izdelava

Na območju UE Gornja Radgona bo letos potekla veljavnost okoli 4400 osebnih izkaznic. Na naše poizvedovanje so odgovorili, da je dela več kot običajno, ker je kar nekaj strank s poteklimi osebnimi izkaznicami čakalo na izdajo novih, biometričnih. »Vsaj 15 odstotkov strank je že vložilo vlogo za izdajo biometrične osebne izkaznice, čeprav jim sedanje veljajo še skoraj šest mesecev in več,« pravijo in dodajajo, da naj stranke vsaj deset dni pred potekom veljavnosti vložijo vlogo za novo, če jo želijo prejeti pravočasno in brez doplačila za prioritetno izdelavo. Upravno takso je namreč treba doplačati, če državljani zaprosijo za prednostno izdelavo izkaznice, kar pomeni, da je ta izdelana in dana na pošto najpozneje naslednji delovni dan.

upravna-enota, osebne-izkaznice, potne-listine
Vanesa Jaušovec
Upravna enota

Pri tem na UE Murska Sobota poudarjajo, da se lahko rok pri pogodbenem partnerju za izdelavo v primeru večjega dnevnega obsega naročil zamakne za nekaj delovnih dni. Soboška enota je zaradi povečanega obsega storitev že konec marca določila spremenjene uradne ure na okencih za izdajo osebnih dokumentov. Ob ponedeljkih, torkih in četrtkih sprejemajo stranke med 8. in 12. uro ter med 13. in 15. uro, ob sredah med 7. in 12. uro ter med 13. in 17. uro, ob petkih med 8. in 15. uro. Števila letos poteklih osebnih izkaznic na svojem območju nimajo, o predčasni zamenjavi osebnih izkaznic za biometrične pa menijo, da se prebivalci ne odločajo pogosto. Na teden prejmejo eno vlogo ali dve.