vestnik

Novodobno suženjstvo: Sindikalistka in Mörec sedla za pogajalsko mizo 

Adriana Gašpar, 26. 7. 2018
Branko Žunec
Zdenka Bobovec, sekretarka Območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Pomurje, je podjetje Moda Mi&Lan obiskala včeraj. 
Aktualno

Sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije območna organizacija Pomurje Zdenka Bobovec je skupaj s tamkajšnjim sindikalistom Kristjanom Lainščkom in vodstvom Mode Mi&Lan pogajala o domnevnih kršitvah. 

Poročali smo, da so delavke v podjetju Moda Mi&Lan v Gornjih Petrovcih delale že osmo soboto, ki je niso dobile plačane, niti niso za to delo koristilne prostih ur. Zdaj so nam iz sindikata sporočili, da so se sestali z vodstvom podjetja in se dobre tri ure pogajali o vseh domnevnih nepravilnostih. "Sestanek je bil dolg in zelo konkreten, saj smo se o številnih očitkih morali temeljito pogovoriti," nam je dejalaSekretarka v Zveze svobodnih sindikatov Slovenije območna organizacija PomurjeZdenka Bobovec.

Preostanek regresa do konca oktobra

Ugotovili so, da so delavci dobili izplačanih dobrih 52 odstotkov regresa, ker naj bi imelo podjetje likvidnostne težave. Dogovorili so se, da jim delodajalec razliko izplača do konca oktobra. Pri čemer pa so dodali še, da, če bo možno, da jim regres izplača v več delih, tako da bodo delavci vsaj nekaj denarja dobili že pred oktobrom.
Številni zaposleni, ki se ne želijo izpostavljati z imenom in priimkom, saj jim je direktor Mode Mi&Lan že po naši prvi objavi lani oktobra jasno povedal, da se bodo zaradi izjav znašli v težavah, so nam dejali, da imajo veliko neizkoriščenega dopusta, ki ga ne morejo porabiti, saj jim ga delodajalec ne odobri. Na sestanku so se dogovorili, da bodo zaposleni lahko lanski dopust izkoristili do konca oktobra, letošnjega pa do junija 2019. "Poleg tega smo uvedli obrazec, ki ga delavec izpolni in v njem zapiše, kdaj bi želel koristiti dopust, ga da nadrejenemu in potem od nadrejenega tudi dobi povratno informacijo, ali je dopust odobren ali ne. To je edini način, da imata obe strani nek dokaz, nam pa omogoča pregled stanja," pojasni Bobovčeva.

Letni koledar so izobesili že med pogajanji

Kljub temu, da je delovna inšpekcija že po naši prvi objavi oktobra, podjetju naložila, da mora imeti na vidnem in dogovorjenem mestu izobešen letni koledar dela, tega ni bilo. Zato so še med pogajanji letni koledar izobesili na oglasno desko, predali pa so ga tudi predstavniku sindikata Kristjanu Lainščku.
Ure, ki so se jim nabrale v delovnih sobotah, morajo delavci izkoristiti do konca leta ali pa jim jih mora podjetje izplačati. "Vendar moramo biti pri tem previdni, saj so to ljudje, ki imajo v glavnem minimalno plačo, torej spadajo pod 1. dohodninski razred. In če jim znesek za nadure nakažemo v celoti, bodo plačali velik znesek dohodnine," pojasni Bobovčeva, ko razloži, zakaj so se dogovorili, da bodo proti koncu leta, ko bodo natančno vedeli, koliko ur imajo delavci neizkoriščenih, delavca vprašali, ali želi, da mu nadure izplačajo, ali bi jih raje izkoristil kot proste dneve. Letos naj bi imeli delavci med50 in 60 neizkoriščenih ur.
Vse dogovore so zapisali in sta jih podpisali obe strani, tako sindikati kot vodstvo podjetja, kar do zdaj ni bila praksa. Pri čemer pa v sindikatu dodajajo še, da bodo razmere v podjetju budno spremljali. Mi pa tudi.