vestnik

Ob dnevu Rudolfa Maistra predstavili govorečo knjigo

Vestnik.si, 24. 11. 2022
Ana Gorše
Dr. Hotimir Tivadar in dr. Marko Jesenšek
Aktualno

Predstavili jo bodo še v Ljubljani in v Porabju

V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je potekala slovesnost ob državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra, ki jo je pripravilo Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota (PDGM MS) v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Dokležovje, ki skozi Jeričeve dneve skrbi za ohranjanje spomina na Ivana Jeriča, Maistrovega sopotnika. Slovesnost je bila letos posvečena prekmurski besedi, osrednja točka dogodka je bila predstavitev zvočno-pisne publikacije Prekmurščina, kinč predragi, ki je plod nekajletnega dela več avtorjev. Avtor koncepta govoreče knjige, kot jo tudi imenujejo, in strokovni urednik je dr. Hotimir Tivadar, ob njem so se kot avtorice podpisale dr. Klaudija Sedar, Valentina Novak, Suzana Panker in Maja Hajdinjak, knjigi pa so dodani še prispevki Irme Benko, Jožeta Brunca, Marjana Fariča, dr. Mojce Kumin Horvat in dr. Alojza Šteinerja. Kot interpretatorji zvočnih prispevkov so poleg Pankerjeve in Tivadarja sodelovali Boštjan Rous, Feri Lainšček, Evgen Car, Tinkara Tivadar, mag. Leon Novak in dr. Peter Štumpf, knjiga pa je izšla pri založbi Mladinska knjiga (urednica Aleksandra Lutar Ivanc).

govoreča-knjiga, prekmurščina, rudolf-maister
Ana Gorše
Prekmurščina, kinč predragi.

Publikacija, ki je vsebinsko zasnovana kot komplementaren, široko dostopen interaktivni zvočni dokument prekmurskega jezika, kulture, zgodovine in splošnih informacij, ki vključuje prekmurske tekste od začetkov nastajanja prekmurske knjižne norme do danes, je nastala v okviru projekta Prekmurski jezik in kultura. Tega je PDGM MS zasnovalo v letu pred 100. obletnico priključitve Prekmurja matični domovini. Takrat je nastal program interesne dejavnosti prekmurščina v osnovnih šolah, narejen je bil predlog letne priprave, omenjena publikacija pa je zaokrožila projekt in je med drugim namenjena za uporabo pri omenjeni interesni dejavnosti. 

govoreča-knjiga, prekmurščina, rudolf-maister
Ana Gorše
Dejan Židan

Slavnostni govornik na prireditvi je bil državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Dejan Židan, ki si je prizadeval za to, da je projekt na ministrstvu za kulturo dobil zeleno luč. »Le če bomo mi ljubili svoj jezik, bodo prihodnje generacije govorile ta jezik,« je med drugim povedal in poudaril pomen ohranjanja prekmurščine skozi tovrstne projekte. 
Sledil je strokovni pogovor med dr. Hotimirjem Tivadarjem, sicer rednim profesorjem na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, in dr. Markom Jesenškom, rednim profesorjem na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, ki se med drugim ukvarja z zgodovino slovenskega jezika in je odličen poznavalec panonskega jezikovnega prostora. Slednji je opisal razvoj slovenskega knjižnega jezika, ki se je vse do sredine 19. stoletja razvijal v dveh ločenih knjižnih normah, osrednjeslovenski in prekmurski. »To je tisto, kar smo v preteklosti spregledali in kar so v osrednji Sloveniji potisnili na stran,« je povedal in izpostavil pomen prekmurščine kot ene tistih pomembnih značilnosti, ki je v preteklosti določala življenje med Muro in Rabo. 

govoreča-knjiga, prekmurščina, rudolf-maister
Ana Gorše
Avtorji publikacije

V interaktivni predstavitvi knjige so zbrani lahko na praktičnih primerih videli, kako se knjiga uporablja. V tiskani verziji je dodana QR-koda, ki jo odčitamo z mobilnim telefonom in prek katere lahko dostopamo do interpretacij besedil, zvočnih posnetkov ali povezav na spletne strani. V digitalni verziji so ti dostopi omogočeni s klikom na posamezne ikone, ki so ob besedilih. Knjiga je namenjena splošni uporabi, kot že omenjeno pa se jo lahko uporablja tudi pri pouku, zato je bil del predstavitve namenjen tudi temu področju. 
Dogodek so s kulturnimi točkami zaokrožili Duo Mystica, Jakob in Karla Klemenčič z deklamacijama ter pevke Društva prijateljev mladine Dokležovje Jesensko listje.

govoreča-knjiga, prekmurščina, rudolf-maister
Ana Gorše
Predstavitev zvočno-pisne publikacije Prekmurščina, kinč predragi.