vestnik

Občina Grad obeležila svoj 19. občinski praznik 

A. Nana Rituper Rodež, 11. 8. 2019
Nataša Juhnov
Aktualno

V Motovilcih je bila letošnja slavnostna seja ob praznovanju 19. občinskega praznika Občine Grad. Slavnostni govornik je bil Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, zbrane pa je najprej pozdravila županja Cvetka Ficko in opozorila, da v naši državi ni enakih možnosti za razvoj, saj prihaja do vse večjih razlik med podežljem in urbanimi naselji.

Na občini stremijo k temu, da z denarjem, ki ga imajo naredijo največ. "To pa ni enostavno, saj povprečnina, ki jo dobimo od države, ne omogoča bistvenega razvoja, je komaj za najnujnejše, želijo pa si, da bi vnaslednjih letih s pomočjo povprečnine razvoj občine načrtovali tudi na gospodarskem in turističnem področju."

8e642a642a2811866378a4c1ec37ebd8
Nataša Juhnov

Županja je opozorila tudi na možnosti razvoja in da nimajo vse občine enakih možnosti. "Občine, ki delujemo na podeželju, kjer je poseljenost redka in mladi odhajajo iskat boljše priložnosti za življenje čez mejo, bi bilo nujno obravnavati drugače." Število prebivalcev se je tudi v krajih Občine Grad v zadnjih desetih letih zmanjšala za deset odsotkov. »Res je, da smo z vstopom v Evropsko unijo dobili prosti pretok delovne sile in blaga, vendar ni rešitev oditi, ampak zagotoviti, da imamo v svoji državi vsi primerne pogoje za življenje,« pravi.

c9af2cc9ce833983a976c1af0d616e70
Nataša Juhnov

Vseeno pa ostaja optimistična in pravi: »V našem kraju je lipou, ker delamo za ljudi, za napredek in enakomerni razvoj občine.« Poleg vseh zakonsko določenih obveznosti skrbno načrtujejo investicije v komunalno in cestno infrastrukturo ter objekte, ki omogočajo občanom kakovostnejše življenje. Nekatere manjše investicije se že izvajajo, čaka pa jih največja letošnja investicija iz proračuna, rekonstrukcija Cmorove ceste v Motovilcih.

a509d090e0c2a9e49a353bfac0d13cd8
Nataša Juhnov

Problem območja, ki se intenzivno praznijo
Z dejstvom, da je s finančnimi sredstvi, ki jih dobijo od države, težko pokrivati osnovne potrebe v občini, kaj šele investirati v razvoj, se je strinjal tudi evropski poslanec Franc Bogovič. Tudi sam opaža, da je podeželskim občinam tudi zaradi financiranja težje kot večjim središčem.

0068a84d59341e32b45c091c4638dc9a
Nataša Juhnov

Obljubil je, da se bo še bolj zavzemal za razvoj podeželja in uveljavitev projekta Pametne vasi, saj bo potrebno poskrbeti še za gradnjo malih čistilnih naprav, razsvetljave, širokopasovnega dostopa do interneta in podobno.

f550efd99acb8be89490c95a528c6037
Nataša Juhnov

Ob občinskem prazniku so posameznikom, društvom in organizacijam, ki so prispevali k razvoju in prepoznavnosti občine ali obeležujejo okrogle jubileje, pa so podelili plakete in priznanja Občine Grad. Plakete so prejeli Irena Grah, Edita Časar in Nogometni klub Grad, občinska priznanja pa Anton Kerec, Herman Rajsar, Anton Mencigar, PGD Kruplivnik, Zdravstvena postaja Grad, Društvo upokojencev Grad, Društvo za šport, kulturo in turizem Lukaj Motovilci ter Gasilska zveza Grad. Ob občinskem prazniku so podelili tudi priznanja najuspešnejšim učencem in dijakom, ter nagradili starše novorojenčkov, ki so se rodili v minulem letu. Županjino priznanje pa je prejel uspešni športnik Nino Celec.

b822044658ec4e08c61b54f03ebb8400
Nataša Juhnov

2eb4802edb1eb1fe7b9377d2d9ae20a3
Nataša Juhnov

364fde23fcc94e296fe98e476866e00a
Nataša Juhnov

d9d4133ab19a8e7e4576c9a4bb9521a6
Nataša Juhnov

Kaj zdaj berejo drugi