vestnik

Občina pred koncem mandata ostala brez občinskega sveta, kako naprej?

Rok Šavel, 9. 8. 2022
Marina Vrbnjak
Župan Anton Slana se za nastalo situacijo ne počuti soodgovornega in obsoja potezo odstopljenih svetnikov, ki so zdaj po njegovih besedah ogrozili številne investicije, med drugim projekt 5-oddelčnega vrtca.
Aktualno

Po odstopu večine svetnikov ogrožene načrtovane investicije v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.

Agonija iztekajočega se mandata v občinskem svetu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je dosegla vrhunec ob že drugem nadaljevanju zadnje seje, ta prej dvakrat ni bila sklepčna, saj je na seji skupinsko odstopno izjavo podalo šest svetnikov, članov svetniške skupine Naprej, in sicer Ivan Fras, Slavica Trstenjak, Mirko Ljubec, Branko Domajnko, Srečko Hecl in Darko Trbuc.

Konflikt med navedenimi člani, ki so na lokalnih volitvah kandidirali na listah NSi ali SDS, in županom Antonom Slano se vleče že od pričetka mandata, po več nesklepčnih sejah je Slana januarja lani predlagal celo predčasno razpustitev občinskega sveta, zato se je vmešati moralo ministrstvo za javno upravo. Po posredovanju ministrstva se je stanje navidez umirilo, a trenja so bila očitno premočna. Največji kamen spotike je bila v tem mandatu ves čas potrebna investicija v nov vrtec - župan je namreč navijal za 5-oddelčnega, opozicija pa za 4-oddelčnega, a na koncu je vendarle prevladal županov predlog, ki pa je sedaj pod velikim vprašajem. Odstopljeni svetniki so v svoji skupinski odstopni izjavi zapisali, da razlogi za odstop tičijo pri županu, ki mu očitajo aroganco, nespoštljivo obnašanje do svetnikov, zavračanje njihovih predlogov, nespoštovanje predpisov, nedopustne pritiske na svetnike, negospodarno ravnanje z občinskim premoženjem, neizvajanje sklepov občinskega sveta in vrsto drugih nepravilnosti. Z razlogi za odstop so pisno seznanili tudi vsa gospodinjstva v občini.

anton-slana
Marina Vrbnjak
Z odstopom večine članov občinskega sveta je prenehal mandat vsem članom občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (mandat župana in nadzornega odbora občine s prenehanjem mandata občinskega sveta nista prenehala).

Rebalans in vse ostalo padlo v vodo
Slana je zaradi odstopa svetnikov danes sklical tiskovno konferenco, na kateri je ostro obsodil njihovo potezo, saj je zaradi nje blokirano delovanje občine do konstituiranja novega občinskega sveta, kar pa bo predvidoma šele konec letošnjega leta po lokalnih volitvah 20.novembra. Tako ne bo mogoče sprejeti rebalansa proračuna, ki je po njegovih besedah ena izmed najnunejših zadev, ki bi jo moral opraviti občinski svet ta trenutek, saj zaradi podražitev in drugih razlogov ne bo mogoče izvesti določenih investicij, pa tudi poravnati nekaterih tekočih odhodkov občine. V rebalansu bi namreč morali zagotoviti 300 tisoč dodatnih sredstev za pričetek gradnje 5-oddelčnega vrtca, za kar je že bilo izvedeno javno naročilo. V teku je sicer ponovljeno javno naročilo, saj je Slana obe ponudbi, ki sta prispeli na prvi razpis, zavrnil kot nedopustni zaradi prevelike ponujene cene - 2,4 milijona evrov. Občina ima za izvedbo investicije zagotovljena tudi sofinancerska sredstva v višini 1,7 milijona evra s strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki naj bi jih počrpala do konca drugega leta. Poleg vrtca se ustavlja tudi projekt Nadgradnja vodovoda - sistem C - II. Faza, rekonstrukcija nekaterih občinskih cest in izgradnja požarnega zidu, občina pa poleg tega ne more skleniti pogodbe za izvajanje šolskih prevozov za osnovnošolske otroke, saj bi bilo zaradi podražitev potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Do konca mandata naj bi poleg rebalansa proračuna občinski svet sprejel še nekatere druge akte iz svoje pristojnosti, kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v okvru pravic in dolžnosti občine. Tako je med drugim blokiran sprejem ustanovitvenega odloka Centra za ravnanje z odpadki Puconci, ki ga morajo sprejeti vse pomurske občine - soustanoviteljice javnega podjetja, odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka, odlok o pokopališkem redu in drugi nujni odloki, pravilniki in sklepi. Zapletlo se je tudi pri imenovanju občinske volilne komisije za izvedbo letošnjih lokalnih volitev, saj je Slana zaradi domnevne nezakonitosti zadržal izvajanje sklepa o imenovanju novih članov komisije.

Župan je na tiskovni konferenci bolj ali manj potrdil ponovno kandidaturo na jesenskih volitvah, na čelu občine je z vmesno prekinitvijo v obdobju 2014-2018 že četrti mandat, za nastalo situacijo pa se ne čuti niti malo soodgovornega, saj so po njegovih besedah s sodelavci iz občinske uprave naredili prav vse, kar je bilo mogoče za pomiritev stanja v občinskem svetu. Po njegovem mnenju bi morali navedeni svetniki, poleg odstopljenih je izpostavil tudi svetnico Valentino Marinič, to potezo povleči že pred leti in ne šele sedaj. Eden izmed odstopljenih svetnikov, Ivan Fras, zavrača, da je vsa krivda na njihovi strani, saj sta škarje in platno v rokah župana, ki pa po njegovih besedah skozi ves zadnji mandat ni bil pripravljen za dialog, kar je tudi posledica zadnjega dogajanja.

Če ne bi bilo že rednih, bi bile predčasne volitve

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za javno upravo, je z odstopom večine članov občinskega sveta prenehal mandat vsem članom občinskega sveta, nista pa prenahala mandata župana in nadzornega odbora občine. Občinska volilna komisija bi zdaj morala v 20 dneh razpisati predčasne volitve, a ker so bile ravno na dan odstopa večine svetnikov že razpisane redne lokalne volitve, je ministrstvo razpis predčasnih volitev odsvetovalo, saj bi na ta način istočasno tekla dva volilna procesta za izvolitev v isti organ. »Ker ima občina sprejet proračun za tekoče leto, bo župan kot izvrševalec proračuna vse s tem dokumentom začrtane projekte lahko izpeljal. Proračun za leto 2023 pa bo sprejel novoizvoljeni občinski svet po izvedbi rednih lokalnih volitev,« poudarjajo na ministrstvu za javno upravo in dodajajo, da bo te, ker je župan zadržal sklep o imenovanju nove, izvedla občinska volilna komisija v sedanji sestavi.
občina-sveti-jurij-ob-ščavnici anton-slana ivan-fras odstop ministrstvo-za-javno-upravo volitve