vestnik

Občina Moravske Toplice želi usposobiti vrtino na območju Rimske čarde

Timotej Milanov, 26. 3. 2020
Nataša Juhnov
Eden od poslovnih načrtov iz preteklosti je pri Rimski čardi predvideval ustanovitev zdravilišča za bolnike z luskavico.
Aktualno

Na območju tako imenovane Rimske čarde v Občini Moravske Toplice je vrtina termo-mineralne vode, ki pa kljub številnim načrtom iz preteklosti še vedno ostaja neizkoriščena.

Vodstvo občine si zdaj prizadeva, da bi vrtino usposobili. Župan Alojz Glavač pojasnjuje, da je treba še marsikaj narediti, preden bodo lahko pridobili koncesijo za izkoriščanje te vrtine. Med drugim je treba narediti tehnično dokumentacijo, urediti vrtino na ustju, izvesti tehnološki postopek tesnenja in prečiščevanje vrtine, potrebna so tudi hidrogeološka dela, v okviru katerih bi opravili različne meritve. Vsemu temu bi potem sledil še postopek pridobivanja koncesijske pravice. Občina, ki je tudi lastnica okoliških zemljišč, je po besedah Glavača do lastništva vrtine prišla v okviru enega od stečajnih postopkov nekdanje velike Radenske. Vrtina je v času gradnje stala milijon evrov, danes bi to stalo bistveno več, zato je po besedah župana smotrno, da vrtino izkoristijo. Pred leti so tako že imeli potencialnega investitorja, ki pa je pričakoval tudi koncesijo za izkoriščanje vode. »Brez tega je to ničvredno zemljišče,« pravi Glavač. Tudi danes imajo interesenta za investicijo, gre za domačo družbo s področja turizma, vendar župan o podrobnostih v tej fazi še ne želi govoriti. Eden od poslovnih načrtov v preteklosti je bilo zdravilišče za bolnike z luskavico. Ker pa občine več ne morejo biti imetnice koncesijskih pravic, pravi Glavač, bi morala občina za ta namen ustanoviti novo gospodarsko družbo, vendar, kot rečeno, morajo najprej izpolniti vse druge zadane naloge v zvezi z vrtino. Moravskotopliški občinski svetniki so tako pooblastili župana in občinsko upravo, da s prerazporeditvami v proračunu zagotovita sredstva za izdelavo elaborata v zvezi s preizkusi in sanacijo vrtine, ki bodo podlaga za pridobitev koncesije. Občina bo v ta namen zagotovila 60 tisoč evrov.

Država omejila pravico uporabe

Alojz Glavač izpostavlja, da se s problematiko izkoriščanja termo-mineralnih voda ukvarja tudi Svet regije, saj, kot pravi, so se zelo spremenila merila za izpuste tovrstnih voda v naravne vodotoke. "Prav tako merila glede uporabe teh voda v energetske in druge namene, kot je recimo proizvodnja rastlin, ker se je država zavezala, da bo ščitila vodonosnike, ki so na velikih globinah. Vemo pa, da spadamo v nek širši bazen, v katerem je šest držav, ki to s pridom izkoriščajo. Mi smo te pravice uporabe omejili, zaradi česar imajo težave tudi v termah v Moravskih Toplicah. Terme 3000 imajo prepoved uporabe črne vode s strani zdravstvenega inšpektorata zaradi vsebnosti benzena. Terme Vivat pa imajo težave zaradi odvajanja vode v Lipnico, ki ima premajhen pretok."