vestnik

Občine državi predlagajo, da občinsko ceste spremeni v regionalno

Majda Horvat, 9. 11. 2020
Majda Horvat
Cesta je dolga skupaj dobrih sedem kilometrov in je najbližja cestna povezava z avtocesto za kraje Nedelica, Radmožanci, Genterovci, Mostje in Kamovci.
Aktualno

Občina Dobrovnik je z občinama Turnišče in Lendava v začetku julija direkciji za infrastrukturo poslala pobudo za prekategorizacijo občinske ceste od Turnišča do Genterovec in naprej do državne meje z Madžarsko, kjer se navezuje na cesto do kraja Redics, v regionalno cesto.

Cesta je dolga skupaj dobrih sedem kilometrov in je najbližja cestna povezava z avtocesto za kraje Nedelica, Radmožanci, Genterovci, Mostje in Kamovci, hkrati pa tudi hitra povezava med pomursko avtocesto in naseljem Lenti na Madžarskem. V dopisu direkciji, ki so ga podpisali župani občin Dobrovnik, Lendava in Turnišče Marjan Kardinar, Janez Magyar in Borut Horvat, ugotavljajo, da omenjena cesta izpolnjuje vse pogoje za prekategorizacijo v regionalno cesto 3. reda. »Menimo, da je dovolj argumentov za vašo strokovno presojo in pozitivno odločanje,« so zapisali.
Predlog za prekategorizacijo so obravnavali tudi na seji sveta pomurske razvojne regije junija letos v Veliki Polani, na kateri je sodeloval tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta je potem predlagal, naj občine pripravijo pobudo, ki jo bodo proučili. Zdaj čakajo na odziv državnih služb.

cestadobrovnik20
Majda Horvat
Cesta od Turnišča do Genterovec je v slabem stanju, ponekod celo zelo nevarna. Foto Majda Horvat

Obvoz za tujce
Na tem sestanku so še ugotavljali, da omenjeno cesto uporabljajo prebivalci za lokalni promet, toda odkar je zgrajena pomurska avtocesta, je postala tudi obvoz za tujce, ki se izogibajo kontrolam na avtocestnem počivališču Dolinsko, postaja pa tudi bližnjica za vse, ki potujejo na Madžarsko proti Železni in Zalski županiji ter v notranjost Madžarske. »Zato je prekategorizacija lokalne ceste v državno nujna predvsem zaradi prometne varnosti in kontrole prometa. Občine in župani vseh treh občin pričakujemo podporo občin Pomurja in Ministrstva RS za infrastrukturo. Del omenjene ceste je tudi v zelo slabem stanju in je potrebna skupna odločitev o sanaciji cestišča,« so še zapisali po omenjenem sestanku.
Omenjena cesta je v zelo slabem stanju predvsem na odseku, ki poteka po območju dobrovniške občine, saj so bankine nevozne, vozna pasova pa ob robu vozišča udrta. Dovoljena hitrost vožnje po tej cesti je zmanjšana že nekaj časa, pred kratkim pa so postavili še dodatne prometne znake, ki opozarjajo voznike na nevarnost.