vestnik

Občini Gornji Petrovci za poslovanje negativno mnenje računskega sodišča

Vestnik, STA, 14. 12. 2021
Nataša Juhnov
Franc Šlihthuber
Aktualno

Računsko sodišče je ob revidiranju pravilnosti poslovanja občine Gornji Petrovci v letu 2019 občini izreklo negativno mnenje in zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Župan Gornjih Petrovcev Franc Šlihthuber je za STA povedal, da bo primer komentiral, ko dobi končno poročilo.

"Potekal je razčiščevalni sestanek, vendar računsko sodišče sklepov oziroma dokončnega poročila še ni poslalo, ko ga bo, bomo videli, kakšno je, in takrat bom lahko dal izjavo," je pojasnil Šlihthuber.

gornji-petrovci, občinski-praznik
Jure Zauneker
Franc Šlihthuber

Po ugotovitvah računskega sodišča je bila na občini pomanjkljiva priprava posameznih proračunskih dokumentov, izplačila so presegla načrtovana sredstva na proračunskih postavkah, sistema spremljanja prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let občina ni vzpostavila, prav tako ni zagotovila notranje revizije poslovanja za leto 2019. Nepravilnosti so bile pri prodaji nepremičnega premoženja, javnih naročilih, pri odhodkih, ko je na primer občina prevzela več obveznosti, kot je imela zagotovljenega denarja, in plačala dela, ki še niso bila izvedena, bila je tudi brez ustrezne gradbene dokumentacije in nadzora. Nepravilnosti so bile ugotovljene pri šolskih prevozih učencev, sofinanciranju programov športa, javnih razpisih v športu, kulturi in turizmu, pri zadolževanju, pridobivanju podatkov o stanju zadolženosti pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ter na drugih področjih.

gornji-petrovci, naselje
Nataša Juhnov
Gornji Petrovci

Župan na primer ni pravočasno imenoval podžupana, tajnika ni imenoval, nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo tudi pri uporabi službenega vozila župana, plačilu glob za prometne prekrške s službenim vozilom in stroške uporabe občinskega minibusa za potrebe občinske uprave. Računsko sodišče je zahtevalo, da občina v odzivnem poročilu izkaže popravljalne ukrepe za odpravo odkritih nepravilnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.