vestnik

Obnova ceste med Veliko Polano in Gomilico

Majda Horvat, 23. 2. 2018
Majda Horvat
Vsi, ki jih zanima obnova državne ceste med Veliko Polano in Gomilico, so imeli priložnost spraševati projektante in predstavnika direkcije za infrastrukturo o podrobnostih projekta.
Aktualno

Ob predstavitvi projekta so krajani med drugim predlagali, da cesta spet dobi prepuste za padavinsko vodo

Krajani Gomilice in drugi, ki jih zanima obnova državne ceste med Veliko Polano in Gomilico, so imeli priložnost spraševati projektante in predstavnika direkcije za infrastrukturo o podrobnostih projekta. Turniška občina in direkcija sta namreč pripravili predstavitev projekta, sestanek, ki je potekal v prostorih vaško-gasilskega doma v Gomilici, pa je pritegnil številne krajane.

Gre namreč za pomembno naložbo tako za velikopolansko kot turniško občino, ki jo je država začela pred desetimi leti, vendar je potem ni dokončala zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, še posebej pa je pomembna za krajane Gomilice.


Hkrati z obnovo ceste se namreč načrtuje tudi ureditev pločnika skozi vas in zaradi tega bodo morali marsikje odstraniti ograje in poseči na parcele vaščanov.


"Prav o tem so se med ljudmi prej širile različne informacije, zato je bilo zelo dobro, da je prišlo do predstavitve projekta," je povedal Stanko Sobočan, predsednik Krajevne skupnosti Gomilica. Majdi Frangež iz podjetja Tehnični biro in projektantu Cirilu Taškovu so postavili največ vprašanj glede posega v njihovo posest, umestna pa so bila tudi nekatera druga njihova opozorila, na primer, da so bili zaradi močvirnatega terena nekoč na tej cesti do Velike Polane prepusti in bi jih bilo pametno vgraditi na več točkah tudi sedaj. Predstavnik direkcije Tomaž Willenpart je to označil kot sprejemljivo, čeprav je zbranim najprej povedal, da o obnovi ceste pač ne morejo soditi, četudi so morda sami kdaj doma postavili kakšno škarpo. Prav tako je bil jasen glede tega, da nastopa v vlogi investitorja, torej nekoga, ki bo zagotovil denar, in da krajani, ki sem jim bo posegalo v lastnino, lahko pričakujejo le razumno povračilo.

a17a924f1ef4d68a9f027926bec0ffa8
Marko Vanovsek
Župan občine Velika Polana Damijan Jaklin.

Kot smo že poročali, bo predvidoma do konca marca končana novelacija projekta, potekajo pa tudi odkupi zemljišč. Temu bo sledila objava razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del, za izvedbo obeh etap pa bo objavljen samo en razpis. Kot so nam zadnje dni januarja sporočili iz direkcije za infrastrukturo, bo prva etapa obnove ceste z gradnjo kolesarske poti v dolžini dobrih štirih kilometrov končana predvidoma v tem letu, druga etapa, urejanje ceste in pločnika skozi Gomilico, pa v prihodnjem letu.
Načrtovana naložba je lahko zanimiva tudi za sosednjo vas Lipa in širše okolje, kajti s podaljšanjem kolesarske steze od Gomilice do Lipe bi ustvarili ne le kolesarsko povezavo z Beltinci, ampak povezali mrežo kolesarskih poti na veliko širšem območju.