vestnik

Obnova lesenih skulptur v Centru kulturne dediščine v Odrancih

V. T., 20. 3. 2019
Jože Žerdin
Stanko Anžel obnavlja lesene skulpture.
Aktualno

Skulpture obnavljal kipar Stanko Anžel z Malečnika.

Pred leti so v občini Odranci ob Črncu zgradili center kulturne dediščine. V spomin na nekdanje čase so zgradili potočni mlin, muzej kovaštva in muzej žganjekuhe. Obiskovalcem, turistom in izletnikompokažejo postopek mletja v mlinu, večkrat zapoje tudi kovaško kladivo, v žganjarni pa pridelujejo domače odransko žganje.


Ob vsakem objektu so postavili tudi leseno skulpturo, ki ponazarja pomen stavbe muzejev in dela v njih. Za večji poudarek pa so zunaj pred stavbami postavili lesene skulpture ljudi - mlinarja, žganjekuharja in kovača, ki jih je naredil kiparski umetnik Stanko Anžel iz Malečnika. Les za izdelovanje lesenih skulptur so mu pripeljali prav iz Odranec.

5113c00398c5d93c92e1021740c227ac
Jože Žerdin
Stanko Anžel obnavlja lesene skulpture.

Čas in vreme so naredili svoje in kipar je na pobudo občine Odranci začel z obnovo lesenih skulptur. Očistil jih bo in zaščitil z različnimi barvami in laki za les.

20679de5f418239992549a34b8aff955
Jože Žerdin
Stanko Anžel obnavlja lesene skulpture.

Jože Žerdin
Stanko Anžel obnavlja lesene skulpture.