vestnik

Odkupljenih in prodanih 65 milijonov litrov mleka

Janko Votek, 21. 3. 2018
Geza Grabar
Direktor Mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič. 
Aktualno

Mlekarska zadruga Ptuj je na občnem zboru, predstavila lansko letne rezultate poslovanja. Te nam je predstavil direktor zadruge Janko Petrovič  

»Leto 2017 je bilo za Mlekarsko zadrugo Ptuj zelo uspešno. Ustvarila je promet v višini 25,6 milijonov evrov in realizirala odkup mleka v višini 65,1 mio l. Poslovno leto je končala z dobičkom, ki ga je delno preslelila svojim članom v obliki dodatka k ceni mleka v zadnji četrtini preteklega leta, del pa je izkazala kot dobiček iz poslovanja v višini 61. 000 evrov, ki pa bo razporejen v nerazporejen dobiček. S tem zadruga sledi svoji zavezi, da posluje kot zaupanja vreden partner do svojih članov, pokriva svoje stroške in obveznosti, morebitne viške pa presledi svojim članom.«
Glede na to, da gre za največjo specializirano zadrugo v Sloveniji me zanima ali vse mleko prodajate Pomurskim mlekarnam, v katerih imate solastniški delež, ali zaradi velikih tveganj s katerimi se trg surovega mleka sooča, imate prodajo razpršeno.
Pomurskim mlekarnam prodajamo del svojega mleka v skladu z dogovorom in zavezami, ki smo jih sprejeli ob vstopu v lastništvo Pomurskih mlekarn. Mi izpolnjujemo vse zaveze, ki smo jih sprejeli in ostajamo še edini strateško napomembnejši dobavitelj surovine Pomurskim mlekarnam. Mlekarska zadruga Ptuj odkupi večje količine mleka, kot jih Pomurske mlekarne predelajo, zato je normalno, da svoje mleko prodajamo več različnim kupcem v regiji in s tem skrbimo za ustrezno razpršenost tveganja in dosegamo stabilnejše cene.
Ko je prišla v javnost informacija o prodaji deleža Delavske hranilnice v Pomurskih mlekarnah zadruga še ni sprejela odločitve o nakupu deleža in kot kaže tudi terjatev, ki jih DH ni spremenila v lastniški delež. Je zdaj po občnem zboru že kaj več jasnega in v katero smer se nagibajo zadružniki? Pogajanja za nakup in v kakšni obliki, samo lastniški delež ali celoten paket s terjatvami, ali kaj drugega?
Mlekarska zadruga je bila že od samega začetka zainteresirana za povečanje lastniškega deleža v Pomurskih mlekarnah. Razgovori o možnostih so v teku, vendar zadruga ni oddala kakršne koli zavezujoče ponudbe za nakup. Žal nimamo vseh potrebnih informacij in podrobnosti o poslovanju in s tem povezanih tveganjih, da bi lahko sprejeli kakršno koli dokončno odločitev.
V primeru pozitivne odločitve – zadruga bi verjetno dolgoročno ta finančni zalogaj zmogla, bo verjetno potrebno spremeniti strategijo oskrbe mlekarne z mlekom – torej prodaje v Pomurskih mlekarnah. Ali ni ravno ta del bistveno večje tveganje od samega nakupa in s tem večinskega obvladovanja Pomurskih mlekarn?
Kot sami ugotavljate, bi zadruga ta finančni zalogaj verjetno zmogla, je pa dejstvo, da je povečanje lastništva povezano z povečanim tveganjem, ki ga je potrebno ustrezno ovrednotiti. Kot rečeno, zadruga zaenkrat ni sprejela dokončne odločitve glede tega. Vsekakor bomo spremljali razvoj dogodkov in se glede na razvoj dogodkov in nove večinske lastnike Pomurskih mlekarn tudi odločili o možnostih nadaljnjega sodelovanja s Pomurskimi mlekarnami.