vestnik

Odpovedi tekmovanj iz znanj

A. N.R.R., 14. 3. 2020
Ivica Glavak
Do sredine aprila so odpovedana vsa tekmovanja iz znanj in srečanja mladih.
Aktualno

Za prihodnje dni vse do sredine aprila so odpovedana vsa regijska, območna in državna tekmovanja iz znanj ter srečanja za osnovnošolce in srednješolce, ki potekajo pod okriljem Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, DMFA, Zveze za tehnično kulturo Slovenije ter drugih organizatorjev.

Organizatorji so odpovedali državna tekmovanja iz znanja biologije, psihologije, kemije, zgodovine, angleščine in nemščine za devetošolce, regijski srečanji mladih raziskovalcev Podravja in Pomurja, regijsko tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologiji obdelav materialov, izbirni test srednješolcev za mednarodno lingvistično olimpijado in še druga.

O novih datumih se bodo morali organizatorji tekmovanj med seboj ponovno dogovoriti in urnike uskladiti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Tekmovanja so pomembna, saj so dobri rezultati pogoj za pridobitev štipendij ali pa se upoštevajo tudi pri vpisu na nadaljnje šolanje.