vestnik

Odsek skozi Krašče bo obnovljen

I.B., 10. 8. 2021
Vanesa Jaušovec
Cesta skozi Krašče bo dobila svežo podobo, cankovski župan Danilo Kacijan pa upa, da se bo projekt začel najpozneje v začetku leta 2022. Foto Vanesa Jaušovec
Aktualno

Direkcija za infrastrukturo Republike Slovenije bo obnovila odsek ceste Cankova–Kuzma skozi naselje Krašči.

Cankovski župan Danilo Kacijan pravi, da gre za dolgoletno željo in prizadevanja občine, saj je cesta res v slabem stanju. »Pričakujem, da se bo hkrati saniral zadrževalnik vode v Kraščih. Vključiti bomo morali tudi Direkcijo za vode,« pojasni. Projekt je trenutno v fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo, na javnem naročilu je bil izbran DK-PROTIM, družba za svetovanje, gradbeništvo, promet, trgovino in storitve, vrednost pogodbe je nekaj čez 52 tisoč evrov. Ob sanaciji ceste sta v načrtu še gradnja kolesarske steze in pešpoti ter ureditev objektov oziroma prehodov za zaščito dvoživk. Zaradi tega bi moral po besedah župana v projektu sodelovati še Krajinski park Goričko.

rebanje parov veteranske lige
Aleš Cipot
Pričakujem, da se bo hkrati saniral zadrževalnik vode v Kraščih. Vključiti bomo morali tudi Direkcijo za vode,« pojasni Danilo Kacijan.

Potekajo aktivni pogovori in prizadevanja, zato Kacijan meni, da bi se rekonstrukcija ceste lahko začela še konec tega leta ali vsaj v začetku naslednjega. Večino projektnih del bo financirala direkcija, del stroškov bo morala prevzeti tudi občina. Ta bo sredstva zagotovila v proračunu za prihodnje leto. »Okvirno bi moral biti projekt dokončan do leta 2024, načrti in prizadevanja so že, tako da ne pričakujem večjih težav,« pove župan, ki še poudari, da je omenjeni projekt vključen v finančno perspektivo 2021–2027 sveta pomurske razvojne regije.

***null***