vestnik

Oživitev pridelave sladkorne pese

Janko Votek, 18. 5. 2018
Nataša Juhnov
Sladkorna pesa je dobro prenesla ujmi v Pomurju in Podravju.
Aktualno

 

Zadrugo Kooperativo kristal so ustanovili pridelovalci sladkorne pese, ki so se odločili za oživitev pridelave sladkorne pese. Lansko leto je bilo prvo aktivno poslovno leto zadruge, saj so zasejali prvih 100 hektarjev pese, ki so jo prodali virovitiški tovarni sladkorja Viro. Ta je po prvem letu sodelovanja pokazala interes za dolgoročno sodelovanje. V letošnjem letu so člani zadruge zasejane površine podvojili. V lanskem letu je zadruga ustvarila na račun organizacije in prodaje sladkorne pese 220 tisoč evrov prihodkov. Zaenkrat zadruga posluje s pozitivno ničlo, to pa zaradi tega, ker sama ne organizira in ne prodaja repromateriala (gnojil in zaščitnih sredstev) za potrebe sladkorne pese. Pozitivna je vrnitev poljščine na slovenska polja. Po drugi strani pa zadruga brez ustvarjanja lastne akumulacije ne bo sposobna sama ali pa s soinvestitorjem zgraditi obrata za predelavo pese doma, kar je bil njen cilj ob ustanovitvi. Pri predelavi to ni nujno predelava v sladkor, iz sladkorne pese je mogoče dobiti tudi druge tržno zanimive proizvode, npr. bioetanol, po katerem vse bolj povprašujeta kemična in farmacevtska industrija. Naložba v predelavo pese v bioetanol pa je bistveno cenejša od sladkorne tovarne.

b9667494b595f42046e11c5006c4ee00
Nataša Juhnov
Na osnovi letos podpisanih pogodb zgodaj spomladi so kmetje površine s peso podvojili.